Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Quy tụ, tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

09:07, 10/07/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp hội - LHH), không chỉ để lại dấu ấn đậm nét trong tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, tư vấn, phản biện các chương trình, đề án, dự án quan trọng, các chính sách phát triển của tỉnh, mà còn tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ (KHCN) cho các tầng lớp nhân dân, tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật đoạt giải cao toàn quốc, góp phần thúc đẩy phong trào sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống.
Tâm huyết và trách nhiệm
 
Những năm qua, LHH đã không ngừng phát huy sứ mệnh trong việc tập hợp đội ngũ trí thức để tham gia vào các phần việc quan trọng của tỉnh. Trong đó, có nhiều ý kiến, góp ý đầy tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, hội viên, những người đang công tác hoặc đã nghỉ hưu có trình độ chuyên môn sâu, có kiến thức, kinh nghiệm trong công tác đảng và quản lý nhà nước đang sinh hoạt tại 22 hội thành viên, hoặc đang công tác trong và ngoài tỉnh. 
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân (bên trái) tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi và hội thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức trong năm 2019.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân (bên trái) tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi và hội thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức trong năm 2019.
Trong 5 năm qua, LHH đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiều Chương trình hành động của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò của một tổ chức chính trị- xã hội, tập hợp rộng rãi đội ngũ trí thức KHCN của tỉnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
 
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Quang Thích cho biết: Để hoạt động của các hội thành viên tốt hơn, hằng năm, việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... luôn được triển khai đến từng hội viên, tạo nền tảng vững chắc để LHH phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong đội ngũ trí thức KHCN.
 
Kết quả đạt được nổi bật là, công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đề xuất nghiên cứu, ứng dụng KHCN... Theo đó, đội ngũ trí thức thực hiện góp ý, tư vấn, phản biện khoảng 450 dự án, đề án quan trọng của tỉnh. Hằng năm tham gia thẩm định khoảng 40 báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, LHH đã tập hợp đội ngũ chuyên gia, trí thức tham gia góp ý, tư vấn, phản biện dự thảo Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Quang Thích, đội ngũ trí thức tham gia sinh hoạt tại các hội thành viên còn tham gia tư vấn, phản biện nhiều ngành, nghề, lĩnh vực khác để hiến kế cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi; dự án thoát nước thải TP.Quảng Ngãi; dự án đầu tư Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất; các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khoá XIX về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; về phát triển dịch vụ, du lịch; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; đề án phát triển kinh tế biển, đảo...
 
“Đa phần các ý kiến tư vấn, phản biện của LHH, các hội thành viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố đánh giá cao về chất lượng và rất có giá trị để áp dụng vào thực tiễn. Trong đó, nhiều đề tài, dự án đã góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực trong sản xuất và đời sống”, ông Thích nói.
Qua 5 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 5 năm liên tiếp; năm 2017, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là Khối trưởng Khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh được tập thể Khối thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua giai đoạn 2015 - 2020.
Nơi ươm mầm tài năng sáng tạo
 
Bên cạnh công tác tư vấn, phản biện, những năm qua, LHH còn trở thành mái nhà chung của đội ngũ trí thức đam mê nghiên cứu, chế tạo trong tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật. Qua đó, đã động viên, khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên và tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Tùng Mậu làm việc với Liên hiệp hội tỉnh vào tháng 5.2019.
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Tùng Mậu làm việc với Liên hiệp hội tỉnh vào tháng 5.2019.
Qua 4 năm với 2 lần tổ chức, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh có 121 giải pháp dự thi, có 68 giải pháp đạt giải cấp tỉnh và 8 giải pháp đạt giải toàn quốc. Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh với 4 lần tổ chức có 134 đề tài dự thi, có 83 đề tài đạt giải cấp tỉnh và 5 đề tài đạt giải toàn quốc. Nhiều đề tài, giải pháp, sáng kiến có ý tưởng, sáng tạo tốt, áp dụng vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Trong đó, có nhiều giải pháp, sáng kiến mang lại giá trị kinh tế rất lớn, làm lợi cho ngân sách, doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng mỗi năm.
 
Tiếp tục phát huy trách nhiệm để là “đối tác” của tỉnh
 
Với phương  châm “Đoàn kết- Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành LHH xác định tiếp tục xây dựng để trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN. Góp phần quan trọng đưa KHCN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng Quảng Ngãi đến năm 2030 là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân cả nước.
 
Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lê Quang Thích, để cụ thể hóa nhiệm vụ trên, thời gian tới LHH sẽ tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chính sách tôn vinh, đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ các nhà khoa học đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Đồng thời, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến kiến thức KHCN, tổ chức các hội nghị, tọa đàm, hội thảo chuyên đề... để tập hợp trí thức với các cơ quan của Đảng, chính quyền, Mặt trận. Cùng với đó, đưa LHH trở thành cầu nối để tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và nhiệt tình cống hiến, tham gia xây dựng nền kinh tế tri thức, phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp. Tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quy định danh mục các chương trình, quy hoạch, đề án, dự án, cơ chế chính sách quan trọng cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội...
 
“Nhiệm vụ then chốt của LHH trong nhiệm kỳ đến là quy tụ, tập hợp đội ngũ trí thức KHCN tham gia góp ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị của các huyện, thị xã, thành phố; tham dự các hội nghị, các cuộc họp góp ý, tư vấn, phản biện xã hội các dự án, đề án, chương trình lớn, quan trọng của tỉnh. Qua đó, góp phần tạo sự thành công của các nghị quyết khi áp dụng vào thực tiễn, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập”, ông Thích khẳng định.
 
Bài, ảnh: LÊ ĐỨC
 
 
 
 
 
 
 

.