Nâng mức vay hỗ trợ việc làm

02:11, 07/11/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Người lao động được vay tối đa là 100 triệu đồng. Thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng lên tối đa 120 tháng. Đó là điểm đáng chú ý tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm vừa được Chính phủ ban hành.
TIN LIÊN QUAN

Cũng theo Nghị định 74 (có hiệu lực từ ngày 8.11.2019), một số nội dung khác liên quan đến điều kiện bảo đảm tiền vay đối với người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; huy động nguồn vốn để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... cũng được sửa đổi. Chính sách mới này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ người lao động trong việc có thêm nguồn vốn để tạo ra sinh kế.
 Nâng hạn mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng sẽ tạo điều kiện cho lao động nông thôn có cơ hội vay vốn mở rộng sản xuất. Ảnh: T.L
Nâng hạn mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng sẽ tạo điều kiện cho lao động nông thôn có cơ hội vay vốn mở rộng sản xuất. Ảnh: T.L

Với Quảng Ngãi, mới đây UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình việc làm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 15.7.2016; Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 05.10.2016.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp của các ngành, địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm, phù hợp với chương trình mục tiêu giảm nghèo và việc làm trong những năm đến.

Những năm qua, thông qua Quỹ quốc gia về việc làm, nhiều đối tượng lao động yếu thế đã được hỗ trợ như lao động là người khuyết tật, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động ở khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Do đó, để chính sách mới sớm đến với người lao động, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định 74 cần các địa phương và các cơ quan liên quan đẩy mạnh. Cùng với đó là, tiếp tục cải cách thủ tục cho vay, để người lao động tiếp cận nguồn vốn vay được thuận lợi.

Tuy nhiên, điều quan trọng là, Quỹ quốc gia về việc làm cần đảm bảo huy động đủ nguồn lực, để thực hiện chính sách này. Bởi thực tế, nguồn Quỹ này vẫn còn hạn chế, hằng năm ngân sách nhà nước  bổ sung vốn cho Quỹ rất thấp.

Trong khi đó, nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, gia đình chính sách, người lao động liên tục gia tăng theo từng năm, nhưng nguồn vốn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Chỉ khi chính sách mới được thực hiện hiệu quả, thì không chỉ người lao động hưởng lợi, mà hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh cũng được hạn chế và đẩy lùi.

THANH NHƯ

 

.