Ba Tơ: Điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên

02:01, 11/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Là huyện miền núi với những khó khăn đặc thù, nhưng nhờ chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp hợp lý, Đảng bộ huyện Ba Tơ đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2022, với 154/140 chỉ tiêu. Ba Tơ là một trong những địa phương dẫn đầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác phát triển đảng viên.
[links()]
 
Chuyển biến từ cơ sở 
 
Sinh năm 1993, chị Phạm Thị Nhi là đảng viên trẻ nhất của Chi bộ thôn Nước Nẻ (xã Ba Vinh). Chị Nhi chia sẻ, tham gia vào chi hội phụ nữ thôn, tôi đã tích cực thực hiện các phong trào do chi hội phát động. Các phong trào đoàn thể giúp tôi tự tin và trưởng thành hơn. Được sự quan tâm giúp đỡ của chi hội phụ nữ thôn và chi bộ thôn, tôi tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và vinh dự được kết nạp Đảng vào tháng 8/2022. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng là vinh dự rất lớn và tôi sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu tham gia các hoạt động xã hội, cùng xây dựng chi bộ vững mạnh, giúp người dân xóa đói giảm nghèo...
 
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ba Vinh (Ba Tơ) họp triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ba Vinh (Ba Tơ) họp triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Năm 2022, Đảng bộ xã Ba Vinh đã kết nạp được 13 đảng viên mới, trong đó có 10 đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, đạt 130% kế hoạch đề ra và là địa phương dẫn đầu của huyện Ba Tơ về số lượng kết nạp đảng viên mới. So với năm 2021, thì năm 2022, đảng viên mới được kết nạp tăng gấp 3 lần. Bí thư Đảng ủy xã Ba Vinh Phạm Văn Nước cho biết, năm 2021, chúng tôi tạo nguồn 18 quần chúng ưu tú nhưng chỉ kết nạp được 2 đảng viên. Nguyên nhân một phần là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, địa phương không tổ chức được các lớp nhận thức về Đảng; một phần là quần chúng nhận thức chưa rõ ràng, chưa có mục tiêu phấn đấu nên xã không đạt chỉ tiêu huyện giao và được gợi ý kiểm điểm làm rõ nguyên nhân.
 
Năm 2022, xã Ba Vinh được giao chỉ tiêu phát triển 10 đảng viên mới. Để đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên đề ra, đảng ủy xã có cách làm bài bản, với sự chủ động ngay từ cơ sở. Theo đó, trong hội nghị tổng kết công tác đảng cuối năm 2021, Đảng ủy xã triển khai nhiệm vụ phát triển đảng viên năm sau, xác định mục tiêu, giải pháp cụ thể. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ rà soát, thống nhất đăng ký số lượng quần chúng dự nguồn có thể rèn luyện, bồi dưỡng kết nạp Đảng, với yêu cầu mỗi chi bộ đăng ký phát triển từ 1 - 2 đảng viên. Cùng với đó là, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đứng cánh, phụ trách các chi bộ. Hằng tháng, tổ chức trực báo, đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc... Với cách làm này, việc xác định nguồn kết nạp đảng viên của Đảng bộ xã luôn bám sát tình hình thực tế ở từng thôn, từng cơ quan, đơn vị. Công tác kết nạp đảng viên năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu đề ra...
 
Nhiều giải pháp hiệu quả
 
“Năm 2023, huyện Ba Tơ được giao chỉ tiêu phát triển 145 đảng viên mới, tăng 5 đảng viên so với năm 2022. Với kinh nghiệm, cách làm của năm 2022, nhất là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương với nhiều giải pháp hiệu quả, tin rằng huyện sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu”.
Bí thư Huyện ủy Ba Tơ
ĐINH NGỌC VỸ

Xác định công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đúng quy định phát triển đảng viên. Tập trung bồi dưỡng và tạo nguồn kết nạp, giúp quần chúng nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Đảng, từ đó tự giác, tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng. Quy trình kết nạp đảng viên phải chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Đảng viên được chi bộ phân công theo dõi, bồi dưỡng quần chúng phải phát huy trách nhiệm, theo dõi thường xuyên và gần gũi, giúp đỡ quần chúng không ngừng rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua ở cơ sở.

 
Theo Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ, ngay từ cuối năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đảng bộ cơ sở báo cáo nhu cầu kết nạp Đảng; đồng thời xây dựng kế hoạch tạo nguồn, nhằm định hướng, chủ động tạo lực lượng phát triển đảng viên bảo đảm đúng tiêu chuẩn, có chất lượng. Thực tế cho thấy, dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự sâu sát thực tiễn, quyết tâm cao, công tác tuyên truyền, vận động đi vào trọng tâm, hiệu quả, Đảng bộ huyện đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chất lượng đảng viên được nâng cao, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng.
 
Năm 2022, Đảng bộ huyện Ba Tơ kết nạp được 154 đảng viên mới, đạt 110% kế hoạch. Trong đó có 92 đảng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 59,74%); đoàn viên, thanh niên là 116 đảng viên (chiếm 75,32%); 62 đảng viên là nữ. Có 28 đảng viên là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn; 48 đảng viên là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; 58 đảng viên là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập... Vượt chỉ tiêu số lượng, chất lượng đảng viên cũng được nâng cao đã bổ sung nguồn cán bộ, đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong số 154 đảng viên mới kết nạp, có 66 đảng viên có trình độ đại học và trên đại học; 15 đảng viên có trình độ trung học chuyên nghiệp... Huyện Ba Tơ hiện là địa phương đạt tỷ lệ đảng viên trên dân số cao nhất tỉnh.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 

.