Nghĩa Hành, Bình Sơn, Sơn Tịnh: Phát động phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt"

11:11, 15/11/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 15/11, Huyện ủy Nghĩa Hành, Bình Sơn và Sơn Tịnh tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022 - 2027. 
 
Toàn Đảng bộ huyện Nghĩa Hành có 3.155 đảng viên, sinh hoạt tại 51 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ); trong đó có 14 đảng bộ và 37 chi bộ cơ sở. Từ năm 2019 - 2021, tỷ lệ TCCSĐ trong toàn Đảng bộ huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt cao. Trong đó, TCCSĐ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 là 9/51; năm 2020 có 10/52 và năm 2021 là 9/50.
 
Bí thư Huyện ủy Nghĩa Hành Trần Đình Cảm nhấn mạnh, phong trào thi đua “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” góp phần xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 
 
Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành trao cờ phát động thi đua cho đại diện các chi đảng bộ trực thuộc tham gia đăng ký giao ước.
Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành trao cờ phát động thi đua cho đại diện các đơn vị tham gia đăng ký giao ước.
Thường trực Huyện ủy yêu cầu, sau lễ phát động, các chi đảng bộ cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, đảng viên. Phấn đấu có 100% đảng viên trong chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
Tại hội nghị, đại diện 51 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã đăng ký giao ước thi đua thực hiện có hiệu quả phong trào “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.
 
Cũng trong sáng 15/11, Huyện ủy Nghĩa Hành tổ chức Sơ kết 1 năm thực hiện Kết luật số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dịp này, huyện Nghĩa Hành đã biểu dương, khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.
 
         
* Sáng cùng ngày, Huyện ủy Bình Sơn tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022 - 2027. 
 
Huyện Bình Sơn hiện có 5.788 đảng viên, sinh hoạt ở 55 TCCSĐ. Kết quả xếp loại trong 3 năm gần đây, không có TCCSĐ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ; TCCSĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%. 
 
Tham gia ký kết thi đua
Đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Bình Sơn ký kết giao ước thi đua.
Tại lễ phát động, đại diện 55 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã ký kết giao ước thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” với các nội dung gồm: Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt. Nội dung này sẽ là chỉ tiêu phấn đấu của các chi, đảng bộ nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
* Sáng 15/11, Huyện ủy Sơn Tịnh tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022 - 2027. 
 
Toàn huyện Sơn Tịnh hiện có 3.083 đảng viên, sinh hoạt ở 46 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Kết quả, xếp loại trong 3 năm gần đây, TCCSĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm tỷ lệ cao. 
 
đại diện 55 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Sơn Tịnh đã ký kết giao ước thi đua
Đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Sơn Tịnh ký kết giao ước thi đua.
 
Tại Lễ phát động, có 46 chi, đảng bộ đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2022 - 2027.
 
Huyện ủy Sơn Tịnh sẽ tiến hành Sơ kết phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022 - 2027 vào tháng 9/2025; Tổng kết phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2022 - 2027 vào tháng 9/2027, đồng thời tổ chức khen thưởng cho chi bộ, đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. 
 
M.HOA-HƯƠNG-Q.LIÊN-TH.PHƯỢNG-K.CÚC
 
 
                                                    

.