Kết nạp đảng viên mới: Cần sự quyết liệt

02:11, 15/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2022, Tỉnh ủy đề ra mục tiêu kết nạp 1.600 đảng viên mới. Theo đó, tỉnh phân chỉ tiêu cho 13 huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đến thời điểm này, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, nhiều địa phương, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu được giao.
 
[links()]
 
Đến ngày 5/11, Đảng bộ huyện Tư Nghĩa đã kết nạp được 135 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Có được kết quả này là nhờ Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời. Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa Trần Quang Tòa cho biết, năm 2022, Tỉnh ủy giao chỉ tiêu cho huyện Tư Nghĩa  kết nạp 130 đảng viên mới. Chỉ tiêu này rất cao, bởi năm 2021, toàn huyện chỉ kết nạp 65 đảng viên mới. Tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nên Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp bàn, rà soát tất cả các chi, đảng bộ, nhất là ở các xã, thị trấn. 
 
Lễ kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Khoa Ngoại ngữ (Trường Đại học Phạm Văn Đồng).
Lễ kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Khoa Ngoại ngữ (Trường Đại học Phạm Văn Đồng).
Đặc biệt, việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng tính theo tỷ lệ phần trăm dân số, nên huyện cũng rà soát lại toàn bộ dân số ở các địa phương, độ tuổi kết nạp đảng để có cơ sở phân chỉ tiêu cho các địa phương, đơn vị. Sau đó, huyện mời tất cả bí thư chi, đảng bộ để quán triệt quan điểm, phát triển đảng trong năm 2022 là chỉ tiêu quan trọng và yêu cầu cơ sở phải rà soát lại đối tượng quần chúng ở các ngành, các lĩnh vực... Nếu chi, đảng bộ nào không đạt chỉ tiêu kết nạp đảng, thì Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ gợi ý kiểm điểm cuối năm.
 
Một trong những cách làm hiệu quả của huyện Tư Nghĩa là phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đặc biệt là các đồng chí trong Tổ công tác 405 của huyện phụ trách các chi, đảng bộ, các xã, thị trấn thường xuyên làm việc với đảng bộ, chi bộ rà soát các nguồn để phát triển đảng viên. Ngoài việc mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ nguồn ngân sách, huyện đã huy động kinh phí để mở thêm một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 70 quần chúng. Đây cũng là cơ sở để các chi, đảng bộ có nguồn, xem xét kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu giao.
 
Được giao 200 chỉ tiêu kết nạp đảng, đến cuối tháng 10/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ này. Điều đáng nói là, nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã chú trọng đến công tác này, với gần 50 đảng viên mới được kết nạp. Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh cho biết, trước đây có tình trạng khó phát triển đảng viên tại doanh nghiệp tư nhân là do chủ doanh nghiệp chỉ coi trọng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, ít chú ý đến công tác phát triển đảng viên; còn công nhân, người lao động thì quan tâm đến việc làm, thu nhập, chưa coi trọng mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên.
 
Bên cạnh đó, có nguyên nhân khách quan là sự biến động thường xuyên về nguồn lao động tại các doanh nghiệp, gây khó khăn cho công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng. Để từng bước tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức khảo sát, nắm tình hình thực tế tại 15 doanh nghiệp tư nhân. Kết quả, có 12/15 doanh nghiệp có đảng viên. Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy Khối sẽ thành lập từ 2- 3 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân.
 
Xác định rõ khó khăn trong công tác phát triển đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và tăng cường công tác kết nạp đảng viên. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hành Trương Quang Hà, ngay từ đầu năm, huyện đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2022 - 2025 với sự tham gia của cán bộ chủ chốt của huyện, lãnh đạo 12 xã, thị trấn, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, cán bộ làm công tác tổ chức. 
 
Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiếp thu nhiều giải pháp, cách làm hay để tạo nguồn và phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng. Huyện chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tập trung rà soát, dự nguồn, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên, phân công nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể cho các chi, đảng bộ trực thuộc gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi, đảng bộ trực thuộc, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; yêu cầu ký cam kết thực hiện, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn theo dõi, hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, rèn luyện, xem xét, đề xuất kết nạp đảng viên. Huyện cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đánh giá đúng tình hình, nhận diện ưu, nhược điểm, từ đó có giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn, đưa công tác phát triển đảng viên tiếp tục đạt kết quả tốt.
 
Năm 2022, huyện Nghĩa Hành đã tiến hành khảo sát, thành lập mới 2 chi bộ là Chi bộ Ban Quản lý chợ Chùa (thị trấn Chợ Chùa) với 4 đảng viên và Chi bộ Hợp tác xã Bình Thành (xã Hành Nhân) với 7 đảng viên. Sắp tới, huyện sẽ khảo sát thành lập Chi bộ chợ Hành Thuận. Việc thành lập mới các chi bộ là giải pháp để các địa phương có nguồn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp đảng viên mới. Tuy nhiên, với quan điểm không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 

.