Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ

09:08, 22/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, lợi dụng cuộc xung đột Nga - Ukraine xảy ra từ cuối tháng 2/2022, các thế lực thù địch lại xuyên tạc đường lối đối ngoại của Việt Nam.
 
[links()]
 
Cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine đã kéo dài gần 6 tháng và những luận điệu xuyên tạc vẫn không hề suy giảm. Trên các diễn đàn Internet, mạng xã hội, một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã đưa ra những luận điệu sai trái, suy diễn cho rằng Việt Nam đã “phớt lờ” mối quan hệ vốn có từ lâu giữa Việt Nam với Nga và Ukraine, hay Việt Nam “không dám thể hiện lập trường”, cố tình tìm cách lựa chọn quan điểm trung lập đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Có trang mạng còn đưa ra thăm dò bình chọn theo chủ ý của mình, rồi lấy cớ vu cáo “người dân ủng hộ đa số”, còn quan điểm của Nhà nước “chỉ là thiểu số” về vấn đề này. Có những bài viết đưa ra những câu hỏi, nghi vấn mang tính quy chụp, bôi nhọ quan điểm, uy tín Việt Nam trong quan hệ đối ngoại...
 
Cán bộ quân y của Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Abyei và Nam Sudan, sáng 27/4/2022.       Ảnh: Gia Hân/Báo Thanh Niên
Cán bộ quân y của Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Abyei và Nam Sudan, sáng 27/4/2022. Ảnh: Gia Hân/Báo Thanh Niên
Trên thực tế, về xung đột Nga - Ukraine, Việt Nam đã nhiều lần nêu quan điểm hết sức nhất quán. Đại sứ Việt Nam tại Đại hội đồng Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang, rồi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng luôn nhấn mạnh: Việt Nam kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh, nhằm đạt được giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên trên cơ sở phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
 
Đặc biệt, ngày 13/5/2022, phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến thắng.
 
Về chính sách quốc phòng, Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ, Việt Nam giữ vững nguyên tắc 4 không: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Vì thế, đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine, Việt Nam không đứng về bên nào, mà mong muốn hai bên chấm dứt xung đột, nối lại đàm phán, tìm giải pháp hòa bình.

Như vậy, quan điểm của Việt Nam là rất rõ ràng, thẳng thắn. Điều đó minh chứng rằng, Việt Nam không “thiên vị” hay đứng về bất kỳ một bên nào xoay quanh xung đột giữa Nga và Ukraine.

 
Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, trong chính sách ngoại giao, Việt Nam luôn nêu rõ tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bao gồm các nguyên tắc về tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Đây là nguyên tắc, là quan điểm xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo, điều hành, tổ chức và quản lý công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.
 
Không chỉ Việt Nam, mà một số nước lớn cũng thể hiện thái độ trung lập về xung đột giữa Nga - Ukraine. Chính vì thế, các thế lực thù địch quy chụp, bôi nhọ quan điểm của Việt Nam hòng làm giảm uy tín của nước ta là điều vô giá trị. Với Việt Nam, mục tiêu tối thượng là lợi ích quốc gia, dân tộc phải đặt lên trên hết, trước hết. Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Để giành độc lập dân tộc và tự do, bảo vệ nền hòa bình của Tổ quốc, nhân dân Việt Nam đã phải hy sinh biết bao xương máu, chịu nhiều mất mát do chiến tranh. Vì thế, hơn ai hết, dân tộc Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do, tự chủ.
 
Trong một thế giới đầy biến động và phức tạp, Việt Nam luôn chủ động phòng ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa, nhất là đối với những vấn đề thuộc về chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ. Ngoại giao là một trong những biện pháp để giữ đất nước hòa bình, ổn định. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định nguyên tắc nền tảng và tư tưởng chỉ đạo của đối ngoại thời kỳ đổi mới là: Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Cùng với đó, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; ý chí tự lực, tự cường và nội lực là quyết định, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng.
 
Do vậy, trong quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn nhất quán và kiên trì thực hiện những quan điểm về đường lối đối ngoại của mình, bảo đảm vừa tuân thủ các nguyên tắc, vừa khéo léo, linh hoạt, "dĩ bất biến ứng vạn biến", đảm bảo lợi ích tối thượng của quốc gia, dân tộc. Nhờ đó, vị thế, vai trò và uy tín của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Minh chứng rõ ràng là, Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trong tổng số hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Quan hệ đối ngoại quốc phòng của Việt Nam cũng ngày càng rộng mở; trong đó có quan hệ quốc phòng với tất cả 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 
 
Qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, trên con đường hội nhập và phát triển, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ngày nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn chiến lược quan trọng, với những mục tiêu khát vọng phát triển mạnh mẽ. Kế thừa và phát huy truyền thống ngoại giao của dân tộc, kiên định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết đối với mọi thắng lợi của công tác đối ngoại. Chúng ta tiếp tục phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên mặt trận đối ngoại, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, sự xuyên tạc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
 HOÀNG HÀ
 
 

.