Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi: Đổi mới hoạt động giám sát

11:39, 21/08/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, HĐND TP.Quảng Ngãi đã tăng cường hoạt động giám sát. Qua đó, kịp thời phát hiện và kiến nghị, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Quảng Ngãi Trần Phước Hải, để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, khảo sát, hằng năm HĐND thành phố đều xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực cử tri và nhân dân quan tâm. Hình thức và phương pháp giám sát từng bước đổi mới từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện, kết luận giám sát và kiến nghị. Đặc biệt là, việc tìm hiểu, khai thác thông tin phục vụ yêu cầu giám sát thực hiện qua nhiều kênh khác nhau như làm việc với các cơ quan, đơn vị trên cơ sở báo cáo kết hợp với khảo sát thực tế, nắm tình hình; trao đổi trực tiếp với người dân...
 
Sau kiến nghị của người dân đến đại biểu HĐND TP.Quảng Ngãi, một tuyến đường ở tổ dân phố Liên Hiệp 1C, phường Trương Quang Trọng đã được bê tông.
Sau kiến nghị của người dân đến đại biểu HĐND TP.Quảng Ngãi, một tuyến đường ở tổ dân phố Liên Hiệp 1C, phường Trương Quang Trọng đã được bê tông.
Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực và các ban của HĐND thành phố tiến hành các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề như: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và việc thực hiện Nghị quyết HĐND xã, phường; giám sát việc tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố giám sát hoạt động của "bộ phận một cửa" xã, phường trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; tình hình quản lý, sử dụng ngân sách và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố. Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố và công tác tiếp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...
 
Đặc biệt, qua tổ chức khảo sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, Thường trực HĐND thành phố đã kiến nghị UBND thành phố và các xã, phường chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế nhằm phòng, chống dịch hiệu quả. Hay như Ban Kinh tế - Xã hội đã khảo sát và đề xuất chủ trương đầu tư các dự án như nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường bê tông xi măng và hệ thống thoát nước; khảo sát dự án Xử lý thoát nước đường Quang Trung và hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Linh...
 
Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc của ĐBQH và đại biểu HĐND trước và sau các kỳ họp. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng đổi mới, mở rộng đến thôn, tổ dân phố, cụm dân cư... Qua đó, HĐND thành phố tổng hợp các kiến nghị của cử tri gửi đến cấp thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết.
 
“Nhiều vấn đề dư luận quan tâm đã được Thường trực HĐND và các ban của HĐND thành phố đưa vào chương trình giám sát, khảo sát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân”, ông Trần Phước Hải nhấn mạnh.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
.
.