Xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh vững mạnh toàn diện

06:08, 17/08/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy
 
Hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành nghị quyết lãnh đạo toàn diện công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tập trung các nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị  để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ.
 
Tổ chức các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... 
 
Tọa đàm với cán bộ, chiến sĩ điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05.
Tọa đàm với cán bộ, chiến sĩ điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05.
 
Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và ngành công an, nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, tập trung tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị để “tự nhận diện”, “tự soi”, “tự sửa”; xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
 
Các chi, đảng bộ và tổ chức đoàn thể thuộc Công an tỉnh đã xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả 41 mô hình học và làm theo Bác. Điển hình như mô hình: Gần dân, sát việc trong công tác cấp chứng minh nhân dân (CMND) của Chi bộ Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CMND, căn cước công dân của Đảng bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 
Cán bộ, chiến sĩ công an đã linh hoạt tổ chức cấp CMND tại bệnh viện, nhà riêng cho những người đau ốm, già yếu, tàn tật... Cùng với đó, mô hình “Tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển gắn với công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc” của Phòng An ninh đối ngoại cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần động viên ngư dân yên tâm bám biển.
 
Mô hình Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống thanh niên Công an tỉnh” đến nay thu hút 250 đoàn viên tham gia, đã hiến  hơn 1.200 đơn vị máu... Ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an và các cấp, ngành của tỉnh khen thưởng trong thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy”... 
 
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh giải quyết hồ sơ cấp hộ chiếu cho người dân.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh giải quyết hồ sơ cấp hộ chiếu cho người dân.
 
Đảng ủy Công an tỉnh còn tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, sinh hoạt Đảng, công tác đoàn thể... Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để bổ sung cho Đảng, tạo nguồn cán bộ cho Đảng bộ Công an tỉnh và cấp ủy các cấp, đi đôi với kiện toàn, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...
 
Hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã ở 148/148 xã. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy các cấp, trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ, không hình thành "điểm nóng” về ANTT.
 
Tăng cường đảm bảo ANTT
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tăng cường tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT và huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
 
Lãnh đạo thực hiện tốt quan điểm “An ninh chủ động”; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia ngay từ cơ sở. Lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo tình hình sát với thực tế, triển khai có hiệu quả các giải pháp, kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.
 
Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức thực hiện các mặt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương. 
 
Cán bộ, chiến sĩ Công tỉnh ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Cán bộ, chiến sĩ Công tỉnh ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
 
Trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, các đơn vị công an trong tỉnh liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; từng bước nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án. Tập trung đấu tranh với tội phạm băng, nhóm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, liên quan “tín dụng đen”, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” lộng hành trên địa bàn.
 
Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng. Tập trung lập hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, giáo dục tại xã, phường, thị trấn... Trong 5 năm qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 2.569 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, đạt 84,28%. Tỷ lệ khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 98%. Không để xảy ra oan, sai hoặc vi phạm hoạt động tư pháp. Bắt, vận động đầu thú 151/201 đối tượng truy nã, đạt 75,2%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có ma túy giảm 24,56% so với năm 2015...
 
Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường nên đạt hiệu quả cao. Các lực lượng đã triển khai cứu hộ, cứu nạn nhiều sự cố thiên tai, bão lũ, tai nạn lao động, nhiều vụ cháy lớn được cứu chữa kịp thời, bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân.
 
Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả, đã chuyển hóa 55/78 địa bàn xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Xây dựng 198 mô hình, nhân rộng 73 mô hình trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT tại cơ sở. Thường xuyên tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.
 
Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá
 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phan Công Bình cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công an tỉnh đưa ra 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đó là: Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng công an nhân dân, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các mặt công tác công an thời kỳ công nghệ 4.0. Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về ANTT. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở...

 

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
 
 
 

.