Xuân của niềm tin

12:02, 16/02/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Một mùa xuân mới lại về với mọi miền, mọi nhà trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Mỗi người con đất Việt, dù ở đâu cũng đang rạo rực niềm vui đón chào một mùa xuân mới. Trong rung cảm đặc biệt của những ngày đầu xuân, mỗi chúng ta lại có dịp nhìn lại thành quả của một năm đã qua, cũng như nguyện ước về một năm mới cho gia đình, cho đất nước cường thịnh.

Năm Đinh Dậu 2017 đã khép lại! Chúng ta vừa đi qua một năm đầy cam go, thử thách, thiên tai bão lũ gây thiệt hại nặng nề, cộng với những biến động khó lường của tình hình thế giới. Trong bối cảnh ấy, chúng ta càng tự hào với những thành quả mà đất nước đã đạt được. Lần đầu trong nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra, là mức cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới...

Hòa cùng niềm vui chung ấy, Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi cũng đã có một năm đầy nỗ lực, vượt qua khó khăn, vươn lên đạt được những kết quả khá toàn diện. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 1,3%; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch. Đời sống và việc làm của các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng cao, dần đi vào ổn định. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đạt nhiều kết quả quan trọng... Đó là những thành quả hết sức đáng trân trọng, góp phần củng cố, tăng thêm niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trên bước đường đi tới.

Đón chào Xuân Mậu Tuất 2018, nhiều thời cơ, thuận lợi mới đang mở ra cho đất nước và tỉnh nhà trong năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020. Tuy nhiên, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018: "Chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Bởi vì, đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức".

Ðể thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của các cấp, ngành, địa phương và người dân cả nước trong năm Mậu Tuất này. Cộng đồng trách nhiệm cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi cần tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, nêu cao ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức. Trọng tâm là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện mạnh mẽ các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Và hơn lúc nào hết, công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phải trở thành một việc làm thường xuyên. Qua đó, nhằm tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

Chào Xuân Mậu Tuất 2018! Sức xuân phơi phới cho lòng người rạo rực niềm tin mới. Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, sông núi, mừng Đảng ta tròn 88 mùa xuân vinh quang, Đảng bộ, quân và dân Quảng Ngãi càng thêm vững tin vào chặng đường phía trước.

Năm mới với khí thế mới, động lực mới, Quảng Ngãi mang theo hành trình niềm tin và hy vọng vững bước trên đường xuân!

QUẢNG NGÃI
 


.