Khai mạc triển lãm về Tổng Bí thư Trường Chinh

03:01, 18/01/2017
.

Gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều tài liệu bút tích của cố Tổng Bí thư Trường Chinh lần đầu tiên được công bố tại triển lãm ở Hà Nội.


Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh, sáng 18/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Trường Chinh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm.
 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cắt băng khai mạc triển lãm
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cắt băng khai mạc triển lãm


Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9/2/1907 trong một gia đình trí thức yêu nước tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Với 81 năm tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí được phân công giữ nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước như: Quyền Tổng Bí thư, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Trường Chinh là người đảng viên cộng sản kiên cường, suốt đời trung thành, tận tụy phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư Trường Chinh là nhà chính trị, nhà chiến lược xuất sắc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có những cống hiến quan trọng trong việc xác định đường lối chính trị của Đảng ta trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tên tuổi và sự nghiệp của Tổng Bí thư Trường Chinh đã đi vào lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc, đặc biệt gắn với những sự kiện trọng đại, những bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam.

Triển lãm trưng bày gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều tài liệu bút tích lần đầu tiên được công bố, giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Trường Chinh trên nhiều cương vị: Là nhà chính trị kiệt xuất, nhà văn hóa lớn, nhà báo nổi tiếng và những đóng góp của đồng chí trong Cách mạng tháng Tám, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới đất nước.

Trong sổ ghi cảm tưởng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm, cho rằng đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh – một nhân cách lớn, người cộng sản kiên cường mẫu mực, nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất, nhà lý luận, nhà văn hóa nổi tiếng, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc, được nhân dân và bạn bè quốc tế kính trọng.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về những tấm gương kiên cường, bất khuất, sự hy sinh cao cả và đạo đức trong sáng, hết lòng vì nước, vì dân của các chiến sỹ cộng sản cách mạng tiền bối, thiết thực kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

Theo Xuân Dần/VOV

 


.