Đảng bộ xã Sơn Hải: Mục tiêu giảm nghèo bền vững

02:11, 21/11/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Đảng ủy xã Sơn Hải (Sơn Hà) đã đề ra nhiều giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Bí thư Đảng ủy xã Đinh Văn Phương, cho biết, nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, sự đoàn kết trong Đảng bộ và nỗ lực của người dân mà kinh tế - xã hội ở địa phương có nhiều thay đổi. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 36,7%...

Để tăng cường vai trò lãnh đạo, Đảng ủy xã đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bố trí cán bộ đúng người, đúng việc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Huy động và tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và tiến bộ xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh...

Nhờ có nhà máy mì trên địa bàn xã mà người dân Sơn Hải thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm.
Nhờ có nhà máy mì trên địa bàn xã mà người dân Sơn Hải thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm.


Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, thôn, mặt trận, hội đoàn thể bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra để tổ chức thực hiện. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, trong đó trọng tâm là xây dựng nông thôn mới.

Ông Đinh Văn Tôm, thôn Gò Xim cho biết, khi chính quyền vận động, nhân dân thôn Gò Xim đã hiến 471,3m2 để xây trường học. Nhân dân tập trung phát triển kinh tế như trồng mì, keo, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Nhờ đó, đến nay đời sống người dân trong thôn ổn định hơn trước, nhiều gia đình trở nên khá giả nhờ trồng mì, keo...

Để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên sâu sát nhân dân, vận động nhân dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Như hướng dẫn người dân trồng cỏ VA-06 làm thức ăn cho trâu, bò với diện tích 4.500m2.

Hiện nay, mô hình được nhân rộng trong toàn xã. Vận động người dân nhận 2 bò đực lai và 3 con trâu giống về nuôi để cải tạo đàn trâu bò ở địa phương. Nhân dân đã chuyển đổi thành công gần 10ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây bắp... Với lợi thế gần nhà máy mì, người dân trong xã trồng hơn 440 ha mì và đã có thu nhập khá... Công tác giao đất, giao rừng cho nhân dân được phát huy hiệu quả, bảo vệ hàng trăm hecta rừng phòng hộ, phát triển rừng nguyên liệu, chủ yếu là keo lai.

Là xã có quốc lộ 24B  nên nhân dân đã mở rộng sản xuất, kinh doanh, buôn bán để phát triển kinh tế. Toàn xã có 135 hộ kinh doanh tạp hóa, sửa chữa ô tô, mở xưởng cưa; kinh doanh dịch vụ ăn uống... Nhiều hộ đã đầu tư mua sắm ô tô tải để mở dịch vụ vận chuyển hàng hóa, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Hiện xã cơ bản đạt gần 10/19 tiêu chí xã nông thôn mới...

Theo ông Đinh Văn Phương, do xuất phát điểm của xã thấp, với hơn 90% người dân sống bằng sản xuất nông nghiệp, nên kinh tế địa phương chậm phát triển. Mục tiêu của xã trong những năm đến là phải giảm nghèo bền vững, khuyến khích người dân phát triển dịch vụ; phát triển lâm nghiệp, trong đó vận động nhân dân trồng cây sao đen, xà cừ; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu... nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

 


.