Báo Quảng Ngãi: Làm việc với Huyện ủy Sơn Tây về phát hành báo

09:11, 26/11/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ban Biên tập Báo Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc với Huyện ủy Sơn Tây về công tác đặt mua, phát hành báo và đội ngũ cộng tác viên của Báo Quảng Ngãi ở huyện Sơn Tây.

Trong năm 2016, Báo Quảng Ngãi đã đăng trên 200 tin, bài tuyên truyền, định hướng về mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện do đội ngũ phóng viên và cộng tác viên của Báo Quảng Ngãi và huyện Sơn Tây thực hiện. Ngoài ra, Báo Quảng Ngãi còn có nhiều tin, bài, ảnh lồng ghép phản ánh những hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện như: Các gương điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất, công tác cải cách thủ tục hành chính... qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo Quảng Ngãi đề nghị Huyện ủy Sơn Tây có văn bản nhắc nhở các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện chưa thực hiện tốt việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Ngoài ra, nên đưa nội dung, tiêu chí này vào phiếu đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hằng năm...          
    

Thiên Bảo
 


.