Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân

09:07, 25/07/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã đổi mới và tăng cường công tác dân vận để tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh. Một trong những giải pháp đã và đang triển khai có hiệu quả là coi trọng phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, tăng cường trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp thông qua thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

 

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đối thoại với các hộ dân ở xã Phổ Phong (Đức Phổ) về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Quốc lộ 24.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đối thoại với các hộ dân ở xã Phổ Phong (Đức Phổ) về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Quốc lộ 24.


Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện thường xuyên trong những năm qua đã ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua tổ chức đối thoại, cán bộ lãnh đạo lắng nghe người dân bày tỏ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng một cách dân chủ, thẳng thắn trước các vấn đề bức xúc, lo lắng trong xã hội và liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, thông qua các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giúp cho các cấp uỷ đảng, chính quyền ghi nhận được nhiều ý kiến quý báu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết "có lý, có tình" các vấn đề bức xúc trong nhân dân, qua đó tạo cầu nối khắng khít giữa “ý Đảng, lòng dân”.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân cho thấy, đây là một chủ trương đúng đắn, là bước đột phá trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh theo hướng gần dân, sát cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân. 

Đây được xem là một kênh “dân vận khéo” khá hiệu quả, linh hoạt, không những giải quyết vấn đề bức xúc trong nhân dân, hạn chế được tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp, mà còn tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số địa bàn đã nảy sinh, tồn tại những vấn đề nổi cộm. Một số chủ trương, chính sách đúng đắn, nhưng khâu tổ chức thực hiện chưa thật tốt, đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của dân.

Để kịp thời giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng thời phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai để việc đối thoại trực tiếp với nhân dân phải trở thành phương thức công tác thường xuyên của các cấp lãnh đạo, người đứng đầu trong giải quyết công việc.

Từ đó, xây dựng tác phong “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tránh nhận thức cho rằng chỉ tiến hành đối thoại khi có vấn đề phức tạp nảy sinh, đối thoại chỉ mang tính hình thức, sau đối thoại những nội dung trao đổi không được các ngành, các cấp giải quyết.

Tin tưởng rằng, với những bài học được đúc kết trong nhiều năm qua về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, bài học về mối quan hệ gắn bó “Đảng nói - dân tin”… kết hợp với những giải pháp đúng đắn của các cấp ủy đảng, công tác đối thoại với nhân dân sẽ đi vào nền nếp, chất lượng hơn.

Đây là một trong những phương pháp lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong giai đoạn mới, trên quan điểm dựa vào dân, có trách nhiệm với dân; phát huy sức mạnh đồng thuận của nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
 

Bài, ảnh: THANH THUẬN

 


.