Tìm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

02:03, 16/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 9.3, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm về kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 13.10.2011 của Tỉnh ủy (khóa XVIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là NQ 05). Các đồng chí: Nguyễn Chín - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trương Quang Tưởng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.            Ảnh: X.THIÊN
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: X.THIÊN


Qua 5 năm triển khai thực hiện NQ 05, nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực được nâng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện NQ 05 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Việc thực hiện NQ 05 của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng đều; đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp xã vẫn còn một số chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tuy từng bước được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ nhưng tính chuyên nghiệp chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức viên chức vận dụng chủ trương, chính sách còn thụ động, máy móc. Nguồn nhân lực lao động xã hội còn tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”. Chính sách thu hút nhân tài và môi trường làm việc của tỉnh những năm qua vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút những cán bộ khoa học, kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành, những người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh...

Nhiều đại biểu cho rằng, tỉnh cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyên gia đầu ngành; khuyến khích cán bộ trẻ trong diện quy hoạch có trình độ, năng lực được đi đào tạo ở các trường uy tín nước ngoài; cần có trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh; xây dựng đề án đào tạo cán bộ cho các huyện miền núi; đào tạo nghề phải phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp...

Xuân Thiên

 


.