Thư của Tỉnh ủy - HĐND-UBND - UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi gửi các gia đình chính sách

02:07, 26/07/2014
.

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 7 năm 2014


(Báo Quảng Ngãi)- Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2014), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi gửi đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn sâu sắc.

Kế tục và phát huy đạo lý truyền thống uống nước, nhớ nguồn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và chọn ngày 27.7 để nhân dân ta bày tỏ sự biết ơn đối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và người có công với nước. Thể hiện đạo lý đó và để ghi nhận, đền đáp công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và người có công, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp trong tỉnh đã luôn quan tâm, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

Nhiều chương trình, nhiều cuộc vận động, nhất là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã được đông đảo nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bù đắp một phần những hy sinh, mất mát và cải thiện không ngừng về đời sống vật chất, động viên tinh thần các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công. Nhiều hoạt động tri ân, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công được triển khai thực hiện, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về truyền thống yêu nước, đấu tranh của dân tộc ta.

Có nhiều tấm gương sáng của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vươn lên vượt khó khăn, làm giàu chính đáng, giáo dục con cháu phát huy truyền thống của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2014), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhiệt liệt biểu dương những thành tích và đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công; cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành trong tỉnh, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Ngãi đang sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, quan tâm hơn nữa đối với người có công, thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức nhiều hoạt động để giải quyết tốt việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. Đồng thời, kêu gọi anh, chị em thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sĩ, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng vượt khó vươn lên, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, đảm bảo Quốc phòng- An ninh, xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp.

Chúc toàn thể thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công trong tỉnh dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
Chào thân ái!

TỈNH ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN
TỈNH QUẢNG NGÃI

 


.