Lập Hội đồng thẩm định dự án luật triển khai Hiến pháp

10:04, 12/04/2014
.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 508/QĐ-TTg thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Chủ tịch Hội đồng; 2 Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp (Phó Chủ tịch thường trực) và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Mời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội; đại điện lãnh đạo: Văn phòng Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Nội chính trung ương; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Liên đoàn luật sư Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); một số chuyên gia, nhà khoa học làm thành viên Hội đồng.

Nhiệm vụ của Hội đồng là tư vấn, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xem xét cho ý kiến về mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo và những định hướng cơ bản xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp do Chính phủ trình, bảo đảm cụ thể hóa thống nhất với nội dung, tinh thần của Hiến pháp; cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình trong quá trình chuẩn bị ý kiến của Chính phủ về các dự án luật, pháp lệnh này.

Hội đồng cũng có nhiệm vụ tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp.

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm điều phối hoạt động của Hội đồng; bảo đảm các điều kiện làm việc của Hội đồng./.VOV online


.