Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

09:10, 28/10/2013
.

Bước sang tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ bàn nhiều vấn đề như công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm…

Bước sang tuần làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, sáng 28/10, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Báo cáo về công tác thi hành án và kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012 của Quốc hội.

Nghe báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và nghe Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về các Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; về công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012 của Quốc hội.

Cũng trong chương trình làm việc sáng 28/10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Hải quan (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tiếp công dân và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật này.

Trong tuần làm việc thứ 2, Quốc hội tiếp tục xem xét, thảo luận những nội dung như xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Đấu thầu (sửa đổi); thảo luận về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013; về quy hoạch tổng thể thủy điện; về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Đặc biệt theo chương trình tuần này, Quốc hội sẽ dành cả ngày thứ 5 (31/10) và buổi sáng thứ 6 (1/11) để thảo luận tại Hội trường về các nội dung: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015).

Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ nội dung thảo luận này của Quốc hội từ 8 giờ sáng thứ 5 ngày 31/10 trên Hệ thời sự, Chính trị tổng hợp VOV1./.
 


Nguyên Nhung/VOV


.