Nhân sự mới

04:06, 18/06/2013
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức Giám đốc Sở Y tế trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 17/6/2013.

​Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Minh Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa đã phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016.
Ông Lương Kim Sơn nguyên là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
PV

.