Xây dựng chỉnh đốn đảng - Cần có sự quyết tâm

08:07, 26/07/2012
.

(QNg)- Phát biểu tại phiên tổng kết Hội nghị cán bộ tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhắc đến sự quyết tâm: "Chủ trương đúng, dân đồng tình ta sẽ làm được, quan trọng là tất cả chúng ta, đặc biệt là các đồng chí ở Tỉnh ủy, các đồng chí đứng đầu phải thực sự quyết tâm"; "việc khó thì lại cần quyết tâm hơn".

Quán triệt tinh thần đó, trong quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, hầu hết ý kiến thảo luận đều tin tưởng vào chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này, biểu thị sự thống nhất về ý chí và hành động đối với việc thực hiện Nghị quyết. Quyết tâm cao, biện pháp khoa học là điều kiện tiên quyết để tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.  

Từ liên hệ thực tế, qua các tổ thảo luận tại các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, cũng còn nhiều ý kiến băn khoăn, lo lắng. Đó là việc đánh giá và liên hệ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên như thế nào cho đúng thực chất. Hiện nay có tình trạng cán bộ cấp dưới không dám phê bình lãnh đạo cấp trên, bởi phê bình thì sợ bị trù dập, có tư tưởng "dựa vào nhau để cùng tồn tại", "dễ người, dễ ta"; làm sao chỉ ra những hạn chế về đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, khắc phục yếu kém để xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà. Trách nhiệm người đứng đầu phải làm gương, tự giác trong kiểm điểm, phê bình, nhưng cần phải nêu rõ phương pháp như thế nào trong việc thực hiện nội dung này vì đây là việc khó nhất.

Những băn khoăn trên đây là có cơ sở, vì bước đầu thực hiện Nghị quyết đã bộc lộ những vướng mắc. Sau khi hoàn thành đúng tiến độ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 từ tỉnh đến cơ sở, từ tháng 6/2012, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình như tinh thần Kế hoạch số 27 KH/TU của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bước đầu tiên trong việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là việc lấy ý kiến góp ý cho tập thể, cá nhân. Từ đây, bắt đầu thấy rõ những khó khăn đầu tiên cần phải vượt qua. Mà nguyên nhân cốt lõi như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra, đó là do chưa đạt được sự quyết tâm cao.

Qua trao đổi với nhiều cán bộ làm đầu mối tiếp nhận phiếu góp ý, cũng như ngay tại đơn vị của mình, chúng tôi nhận thấy việc góp ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 chưa đảm bảo yêu cầu đề ra. Trong hướng dẫn là Phiếu góp ý, nhưng nội dung đánh giá phần ưu điểm nhiều hơn phần khuyết điểm, hạn chế; hoặc góp ý những khuyết điểm không nằm trong nội dung  đã nêu. Hầu hết góp ý cho tập thể, còn cá nhân rất ít người được góp ý khuyết điểm.

Tại hội nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đầu tháng 7/2012, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Đoàn Dụng đã phản ánh một thực tế ở huyện là nội dung Phiếu góp ý của các chi, đảng bộ cơ sở cho Ban Thường vụ Huyện ủy đều nêu ưu điểm là chủ yếu, chưa dám nói thật, nói thẳng; tư tưởng của cán bộ, đảng viên cấp dưới là còn chờ đợi, xem thử Trung ương, tỉnh góp ý, kiểm điểm như thế nào, có công khai đến cấp dưới không. Hiện tượng trông chờ, nghe ngóng, không tỏ rõ quyết tâm như tinh thần ban đầu quán triệt Nghị quyết là thực tế đang diễn ra…

Công tác tham gia góp ý là công việc cần thiết đầu tiên, làm cơ sở kiểm điểm, tự phê bình, phê bình 3 vấn đề cấp bách theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nếu không đẩy mạnh quyết tâm, chắc chắn việc tự giác thực hiện các nội dung tiếp theo càng gặp khó khăn, không mang lại hiệu quả thiết thực. Chúng ta đang đứng trước một thứ bệnh nguy hiểm. Nay đã có thuốc, biết bệnh mà không chịu uống thuốc là do thiếu quyết tâm, như vậy bệnh càng thêm nặng. Bác Hồ kính yêu đã từng nói: "Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi". Nhân dân đang chờ sự quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.


TRỊNH CÔNG NHẬN
 


.