Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật một số trường hợp

09:07, 26/07/2012
.

Từ ngày 17 - 26/7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 13 xem xét việc thi hành kỉ luật trong Đảng đối với một số trường hợp vi phạm khuyết điểm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ và Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Thế Dương chủ trì Hội nghị.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thống nhất kết luận và giải quyết các nội dung sau:

1- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh: Hậu Giang, Tuyên Quang và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4 (Đảng bộ Quân ủy Trung ương). Qua kiểm tra đã làm rõ những mặt tích cực đồng thời lưu ý những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật để Ban Thường vụ các Tỉnh uỷ, đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp rút kinh nghiệm và xử lý.

2- Quyết định thi hành kỷ luật đảng 1 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và 1 trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Bí thư:

- Đối với đồng chí Phạm Trung Dũng, Ủy viên đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Qua kiểm tra đã làm rõ những vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Phạm Trung Dũng gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và uy tín của cá nhân đồng chí. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Trung Dũng bằng hình thức cảnh cáo.

- Đối với đồng chí Nguyễn Minh Chiến, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm của đồng chí Chiến đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cân nhắc, xem xét và đề nghị Ban Bí thư quyết định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền.

3- Giải quyết tố cáo đối với 3 đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý. Qua xem xét, giải quyết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận 2 trường hợp nội dung tố cáo không đúng hoặc không có căn cứ; 1 trường hợp chỉ đạo Đoàn giải quyết tố cáo trình bày rõ thêm một số vấn đề và bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo để kết luận vào kỳ họp sau.

4- Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 10 đảng viên thuộc đảng bộ các tỉnh Đắc Lắk, Vĩnh Phúc, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hà Nội, Thanh Hoá, Phú Thọ; kết quả: giữ nguyên hình thức kỷ luật 9 trường hợp; hạ hình thức kỷ luật 1 trường hợp.

5- Kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Qua kiểm tra bên cạnh việc đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh các vi phạm, thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính đảng; bảo vệ tài sản, bảo vệ tổ chức và cán bộ của Đảng.

6- Tham gia ý kiến với Đoàn giải quyết khiếu nại của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc giải quyết 5 trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên: Sau khi nghe báo cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thống nhất về nội dung các báo cáo đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét giữ nguyên hình thức kỷ luật.

7- Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị giao về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

8- Điều chỉnh việc phân công công tác đối với một số đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xem xét, quyết định một số vấn đề về công việc nội bộ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.Theo TTXVN


.