Video: UBND tỉnh họp cho ý kiến về công tác đấu giá quyền sử dụng đất

02:03, 06/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 6/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh mở rộng để cho ý kiến các nội dung liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2023; sửa đổi, bổ sung Điều 23 Quyết định số 75 ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh.
[links()]
 
Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Võ Phiên, Trần Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 
 
 
Thực hiện: N.ĐỨC
 
Xuất bản lúc: 02:03, 06/03/2023

.