Ký kết quy chế phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

11:09, 24/09/2022
.
(Baoquagngngai.vn)- Chiều 23/9, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Báo Quảng Ngãi và Đài PT-TH  Quảng Ngãi tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2022-2026.
 
Theo nội dung ký kết, 3 đơn vị sẽ phối hợp  thông tin truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; trọng tâm là Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Luật BHXH, BHYT, Luật Việc làm... và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.
 
BHXH tỉnh ký kết với Đài PT-TH Quảng Ngãi về quy chế phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.
BHXH tỉnh ký kết với Đài PT-TH Quảng Ngãi về quy chế phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.
Truyền thông nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Truyền thông gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm hay trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tuyên truyền về những nỗ lực và giải pháp của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh trong tổ chức thực hiện, công tác đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT...

 

BHXH tỉnh ký kết với quy chế phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với Báo Quảng Ngãi.
BHXH tỉnh ký kết với Báo Quảng Ngãi về quy chế phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.
Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của ngành; định hướng chủ đề, nội dung và hỗ trợ kinh phí sản xuất tin, bài, đăng tải, phát sóng các sản phẩm truyền thông trên các phương tiện truyền thông của Báo Quảng Ngãi và Đài PT&TH Quảng Ngãi.
 
Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo BHXH tỉnh đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH tỉnh, Báo Quảng Ngãi và Đài PT&TH Quảng Ngãi trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn, trong thời gian tới, Báo Quảng Ngãi và Đài PT-TH tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các phương tiện truyền thông, đảm bảo, hiệu quả, kịp thời.
 
Tin, ảnh: A.NGUYỆT
 
 

.