Xem xét, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

08:09, 30/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 30/9, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh.
[links()]
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Nguyễn Tấn Đức chủ trì kỳ họp. 
 
Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 
 
THẢO LUẬN THÔNG QUA 22 NGHỊ QUYẾT
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Chúng ta đã đi qua 9 tháng năm 2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của HĐND, UBND tỉnh, tình hình KT - XH của chúng ra tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình dịch Covid-19 và dịch bệnh khác vẫn đang là mối nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng ta. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, sinh kế, đời sống của nhân dân, người lao động cũng còn khó khăn do tác động bởi nhiều yếu tố đã ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu KT - XH không chỉ trong năm 2022 mà còn đối với cả nhiệm kỳ 2021 - 2025
 
“Trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của tỉnh và căn cứ yêu cầu công tác, căn cứ quy định của pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đã quyết định triệu tập Kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề cần thiết, quan trọng về KT - XH để kịp thời cho triển khai các nhiệm vụ phát triển KT - XH và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ. 
 
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
 
Tại kỳ họp chuyên đề này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung quan trọng. Đặc biệt là các nội dung có liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 -2025, các dự án đầu tư quan trọng, các chính sách làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và một số nội dung quan trọng khác.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng; đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
 
Tại kỳ họp các đại biểu thảo luận, cho ý kiến thông qua Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương với tổng số tiền là hơn 17 tỷ đồng. Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương với tổng số tiền là hơn 9 tỷ đồng.
 
Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn mới năm 2022 từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương với tổng số tiền hơn 38,7 tỷ đồng. Phân bổ kinh phí thưởng vượt dự toán thu ngân sách tỉnh năm 2021 với tổng số tiền 155 tỷ đồng. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu thảo luận tại kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy phát biểu thảo luận tại kỳ họp.
 
Kỳ họp cũng xem xét, quyết định thông qua Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và định mức trang thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Các đại biểu cũng thảo luận, thông qua các Nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3); Giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác (đợt 2). 
 
Thông qua các chủ trương đầu tư dự án với dự án Cầu Trà Khúc 1; dự án Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào Khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh; dự án Làng Hòa Bình Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái trình bày các tờ trình tại kỳ họp.
Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái trình bày các tờ trình tại kỳ họp.
 
Kỳ họp cũng thông qua các Nghị quyết về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb; Phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đủ điều kiện giao vốn, nguồn vốn ngân sách địa phương đối ứng đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
 
Thông qua dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là hơn 7.400 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 4.400 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 3.000 tỷ đồng….
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vũ Minh Tâm. 
 
KỊP THỜI TRIỂN KHAI, SỚM ĐƯA CÁC NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG
 
Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua 22 nghị quyết. 
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thành những nội dung còn thiếu, tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các nghị quyết vừa được thông qua sớm phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại kỳ họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại kỳ họp.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; để triển khai kịp thời, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu KT - XH năm 2022 và cho cả giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương cần phải tiếp tục điều hành linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, hài hòa, triển khai hiệu quả các chính sách, kế hoạch tài chính ngân sách để chi đầu tư phát triển theo đúng quy định của pháp luật.
 
Huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phải có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, xác định đúng và trúng đối tượng để giải quyết những vấn đề cấp bách, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực gắn với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu và các cấp ủy, chính quyền các cấp.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc kỳ họp.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân giao UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nghị quyết, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng quan điểm, mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả và khả thi; chú trọng thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn ngay từ đầu để không xảy ra sai sót, lãng phí, tiêu cực và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
 
Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện các nghị quyết; đặc biệt coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị.
 
Đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
 
“Với việc tổ chức thành công các kỳ họp của HĐND tỉnh đã đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn cuộc sống. Tinh thần và kết quả của kỳ họp sẽ tạo ta những khí thế mới, thời cơ mới, cùng với các chủ trương ban hành, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2022 và cả giai đoạn 2021- 2025; tỉnh sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đời sống người dân sẽ được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền sẽ càng được củng cố vững chắc hơn”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tin tưởng.
 
N.ĐỨC

.