Chuyển đổi số cần thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, toàn diện

02:08, 08/08/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 8/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp lần thứ 3 theo hình thức trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) với các địa phương nhằm đánh giá tình hình chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi. 
 
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, CĐS là xu thế tất yếu giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược gồm thể chế, nhân lực, kết cấu hạ tầng. Thủ tướng yêu cầu CĐS cần phải thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, toàn diện nhưng phải xác định trọng tâm, trọng điểm, thực chất.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Theo cáo cáo của Bộ TT&TT, trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu về tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản thanh toán vượt kế hoạch được giao. Bộ TT&TT đã tổng hợp và công bố 55 bài toán CĐS của các bộ, ngành và địa phương, 21 câu chuyện CĐS Việt Nam từ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để lan toả những sáng kiến, cách làm, kinh nghiệm, bài học, mô hình tham khảo về CĐS. Đến nay, 22/22 bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành chương trình/kế hoạch/đề án CĐS giai đoạn 5 năm; 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành kế hoạch hành động năm 2022; 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành nghị quyết/chỉ thị/văn bản của tỉnh ủy/thành ủy về CĐS; 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành chương trình/kế hoạch/đề án CĐS giai đoạn 5 năm.
 
Về hạ tầng số, các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai phủ sóng 477/832 thôn lõm sóng viễn thông. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối 4 cấp hành chính tiếp tục được phát triển, tạo hạ tầng truyền dẫn ổn định, an toàn kết nối các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ số. Đến nay, mạng đã kết nối đến 100% huyện; hơn 97% xã trên toàn quốc. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đến hết 6 tháng đầu năm ước tính 10,41%. 
 
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định, đến nay nhận thức về CĐS ngày càng nâng cao, các bộ ngành địa phương tích cực thực hiện CĐS. Hạ tầng, nền tảng, nhân lực, an toàn an ninh mạng… ngày càng đáp ứng nhu cầu về CĐS. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ lưu ý vấn đề an toàn an ninh mạng vẫn còn những điểm cần khắc phục; việc thực hiện thể chế số còn chậm; hạ tầng số phát triển nhưng chưa tạo bước đột phá; chất lượng và hiệu quả dịch vụ công trực tuyến cần tiếp tục cải thiện…
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện CĐS tích cực, hiệu quả hơn; phát huy tinh thần đoàn kết; liên tục đổi mới tư duy đột phá sáng tạo ở từng cá nhân, đơn vị, địa phương; huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện CĐS. "Chuyển đổi số là công cụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập, trong đó CĐS phải hướng đến vì sự tiện ích và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp…", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
 
 
Tin, ảnh: BẢO HÒA

.