Thành lập Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

11:06, 14/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 614-QĐ/TU ngày 8/6/2022 thành lập Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).
 
Theo quyết định, Trưởng ban Chỉ đạo là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân. Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo); Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phan Công Bình. Ban Chỉ đạo còn có 9 Ủy viên.
 
Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Nội chính Tỉnh ủy làm nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
H.ANH
 

.