Cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

08:06, 14/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 14/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp cho ý kiến nội dung dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW ngày 2/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
[links()]
 
Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền và các Ủy viên UBND tỉnh. 
 
Tại cuộc họp, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW ngày 2/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết số 39.
Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Thị Mỹ Ái trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo Nghị quyết số 39.
Trong giai đoạn 2005 - 2021, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những thành tựu đáng kể. Quy mô và cơ cấu kinh tế có sự thay đổi lớn sau khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động (năm 2009). Năm 2021, GRDP của tỉnh đạt 52.925 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005-2021 là 10,92%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 3.360 USD (khoảng 78,28 triệu đồng/người); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa: Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng trong GRDP chiếm 40,6%; dịch vụ chiếm 24,9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 18,4%...
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu kết luận cuộc họp.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao Sở KH&ĐT và các sở, ban, ngành trong một thời gian ngắn đã phối hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa IX) khá chất lượng. Báo cáo đã cơ bản đánh giá bao quát toàn diện tất cả các lĩnh vực từ kinh tế - xã hội đến quốc phòng – an ninh của tỉnh Quảng Ngãi sau gần 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39.
 
Đồng thời, yêu cầu Sở KH&ĐT bổ sung một số nội dung vào báo cáo như: Cân nhắc, đánh giá lại hiệu quả nội dung liên kết vùng của các tỉnh; so sánh các chỉ tiêu cơ bản của Quảng Ngãi đạt được so với các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung; những hạn chế về cơ chế, chính sách của Trung ương ban hành để áp dụng, triển khai thực hiện Nghị quyết 39. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh giao Sở KH&ĐT tiếp thu đầy đủ và có chọn lọc các ý kiến góp ý xác đáng của các đại biểu tại cuộc họp, sớm hoàn thiện báo cáo để tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Trong đó, cần bám sát các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung KKT Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Bổ sung các kiến nghị đối với Trung ương về triển khai các dự án nhà máy điện khí tại KKT Dung Quất; nâng cấp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; vấn đề điều tiết ngân sách Trung ương cho tỉnh; đầu tư hạ tầng cho KKT Dung Quất…
 
Các sở, ngành liên quan cần phối hợp Sở KH&ĐT đẩy nhanh tiến độ xây dựng báo cáo, chuẩn bị tham luận, đảm bảo về thời gian và chất lượng, góp phần thực hiện thành công hội nghị tổng kết Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.
Tin, ảnh: H.P
 

.