Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về cuộc họp chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

12:08, 28/08/2021
.

(Baoquangngai.vn)-  Chiều 27/8, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh báo cáo tình hình diễn biến dịch và cho ý kiến một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) và ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

 

 

 

 

 


.