Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền làm việc với Sở TT&TT

01:03, 03/03/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 3.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì buổi làm việc với Sở TT&TT để bàn về nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành trong năm 2021.
[links()]
Trong năm qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở TT&TT Quảng Ngãi đã tham mưu, triển khai thực hiện kịp thời các nội dung công tác và đạt một số kết quả, nhất là lĩnh vực báo chí, thông tin tuyên truyền, bưu chính, viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin…
 
Cụ thể, Sở đã ban hành hơn 20 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, cài đặt ứng dụng Bluezone. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Tham mưu, chỉ đạo công tác bảo đảm thông tin liên lạc và an toàn thông tin đối với hoạt động bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, phòng chống lụt bão ngành thông tin và truyền thông. Chất lượng dịch vụ bưu chính, chuyển phát được đảm bảo. Đến nay, tổng thuê bao điện thoại trên địa bàn tỉnh ước được 1 triệu thuê bao, băng rộng di động ước đạt 760 nghìn thuê bao. Thuê bao Internet băng rộng cố định ước đạt 170 nghìn. Tổng doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng.
 
Sở TT&TT cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; Quyết định danh sách Mã định danh các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2021…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở TT&TT
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở TT&TT
 
Ngoài ra, Quảng Ngãi đang trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đây là một trong những địa phương đầu tiên trong nước thực hiện liên thông văn bản điện tử giữa khối Đảng và Chính quyền, tạo thành một quy trình xử lý công việc được ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, giúp đảm bảo thông tin chỉ đạo điều hành được xuyên suốt, nhanh chóng, kịp thời.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của ngành thông tin và truyền thông còn một số vướng mắc, tồn tại. Trong đó, chỉ tiêu số thuê bao điện thoại thực hiện không đạt kế hoạch giao, chỉ có 88,3% so với kế hoạch. Sự phát triển mạnh của mạng xã hội tạo sự lan truyền tin nhanh nên việc kiểm chứng, kiểm soát thông tin khó khăn. Hiện còn khoảng 40 Đài truyền thanh cơ sở cấp xã đã xuống cấp, sử dụng băng tần không đúng quy hoạch. Hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, còn thiếu và lạc hậu.
 
Tại buổi làm việc, Sở TT&TT kiến nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ cho thành phố thông minh, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, nhất là để phục vụ công tác cải cách hành chính. Kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương thông nhất nghiên cứu thực hiện thí điểm công tác chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước của hai đơn vị là UBND huyện Lý Sơn và Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN. Cho chủ trương nâng cấp, xây dựng trung tâm dữ liệu số tỉnh phục vụ kế hoạch số hóa thủ tục hành chính và Đề án lưu trữ tài liệu điện tử tỉnh…
 
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền ghi nhận những nỗ lực của ngành Thông tin và truyền thông trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bước vào năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở rà soát lại các chương trình, kế hoạch đã triển khai để có thể thực hiện hiệu quả hơn.
 
Ngoài ra, Sở TT&TT cần phải hực hiện trách nhiệm của sở trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm hành chính công và ở tuyến cơ sở. Chủ động lên kịch bản ứng phó, xử lý với những tình huống khủng hoảng truyền thông, những vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh về đất đai, môi trường…
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu Sở khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh để hoàn thiện mạng lưới truyền thanh cơ sở trong toàn tỉnh để đủ năng lực phục vụ tuyên truyền ở cơ sở về các tình huống thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện trọng đại của tỉnh và của đất nước. Nhanh chóng rà soát lại các phần mềm, giao diện mà các ngành, địa phương đang sử dụng để tìm ra và khắc phục những bất cập trong tiến trình số hóa, xây dựng chính phủ điện tử. Siết chặt quản lý hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông. Chủ động cung cấp thông tin thông qua các kênh truyền thông chính thống về các vấn đề công chúng, dư luận quan tâm, góp phần ngăn chặn tin giả trên mạng xã hội, đảm bảo an ninh mạng…
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 

 


.