Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh:
Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cần phải đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động

01:03, 02/03/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 2.3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi để bàn về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong năm 2021.
[links()]
Đến nay, trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có 169 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 52.400 lao động. Giá trị sản lượng công nghiệp dịch vụ năm 2020 ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, đạt 85,7% so với kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 10.500 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1 tỷ USD. Giải quyết việc làm mới cho hơn 5 nghìn lao động.
 
Trong năm 2020, đã thu hút được 15 dự án đăng ký đầu tư khoảng 2.316 tỷ đồng. Hiện tại KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có 353 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 296.700 tỷ đồng. Trong đó, có 54 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,88 tỷ USD; 299 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 254.638 tỷ đồng. Đến nay, Ban Quản lý đã thực hiện hoàn thành 5 dự án. Trong năm 2021, sẽ tiếp tục triển khai 9 dự án chuyển tiếp từ năm 2020. Kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 thực hiện đạt 173,9 tỷ đồng, đạt 73%.
 
Với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, Ban quản lý đã hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án lớn, bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án như: Mặt bằng nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất 108,2ha. Tuyến đường Trì Bình- Cảng Dung Quất 79,2ha. Các dự án thành phần của Công ty Cổ phần Hòa Phát Dung Quất 157,68ha/207,81ha…
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Đến nay, trên địa bàn KKT Dung Quất có 25 khu tái định cư. Trong đó, có 10 khu tái định cư đã hoàn thành việc giao đất cho dân. 12 khu tái định cư đủ điều kiện tiếp tục tổ chức bố trí cho dân. 3 khu tái định cư không thể tiếp tục bố trí cho dân.
 
Tại cuộc họp, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi kiến nghị UBND tỉnh giải quyết một số vướng mắc và kịp thời hỗ trợ về cơ chế, chính sách để Ban Quản lý hoàn thành nhiệm vụ được giao của năm 2021. Trong đó, UNBD tỉnh cần xem xét chỉ đạo thực hiện rà soát điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách mới phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, định hướng về vấn đề ban hành chính sách giai đoạn 2021-2025. Hỗ trợ kinh phí, cơ chế chính sách trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư cho các khu tái định cư, thực hiện các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư trên địa bàn KKT Dung Quất…
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận, những đóng góp quan trọng của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi trong những năm qua vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, nhất là công tác thu hút đầu tư vào tỉnh.
 
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý phải thẳng thắn thừa nhận và khắc phục một số hạn chế trong hoạt động của Ban Quản lý. Trong đó, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý không phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay, dẫn đến việc phối hợp không đồng bộ, hiệu quả với các sở, ngành, địa phương. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án đều chậm tiến độ. Công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án, việc quyết toán dự án mặt bằng đối với các dự án đã đầu tư ở KKT Dung Quất cũng rất chậm.
 
UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý cần đổi mới toàn diện trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, có tự nỗ lực đổi mới, khắc phục triệt để các hạn chế thì mới có thể tồn tại, phát triển và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới. Ban Quản lý phải khẩn trương rà soát lại các quy định của pháp luật để xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý, tránh tình trạng bỏ sót hay chồng chéo nhiệm vụ giữa Ban Quản lý với các đơn vị liên quan.
 
Trong đó, lưu ý rà soát lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ để hình thành các bộ phận trực thuộc Ban Quản lý phù hợp với điều kiện mới. Nghiên cứu các quy định, chính sách, cơ chế mới để tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo phù hợp, thấu tình đạt lý. Chuyển Trung tâm phát triển quỹ đất về cho UBND huyện Bình Sơn quản lý để phát huy hiệu quả giải phóng mặt bằng cho các dự án thuộc KKT Dung Quất.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND các địa phương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những bất cập trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giữa Ban và các địa phương. Với các vướng mắc, kiến nghị của Ban Quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh giao cho các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết trong thời gian sớm nhất…
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.