Thông báo về kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

02:07, 04/07/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19.6.2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 15 (thường lệ giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 với các nội dung sau:

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC:

- Trong 2,5 ngày, từ ngày 8.7 đến 10.7.2019.

- Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 8.7.2019.

II. ĐỊA ĐIỂM: 
 
Tại Phòng họp số 01, trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh (số 52 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi).

III. CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP:

1. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh

1.1. Tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (bao gồm tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019).

1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

1.3. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

1.4. Tình hình tạm ứng, ứng trước ngân sách đến thời điểm 30.6.2019.

1.5. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

1.6. Công tác an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

1.7. Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

1.8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

1.9. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

1.10. Kết quả giải quyết ý kiến chất vấn.

1.11. Kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

1.12. Báo cáo bổ sung đầy đủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh đến hết tháng 12.2018.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.

3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

4. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6. Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

7. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:


7.1. Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

7.2. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

7.3. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết ý kiến chất vấn.

7.4. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

7.5. Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014 -2019;

7.6. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

8. Chất vấn và trả lời chất vấn.

9. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết:


9.1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

9.2. Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9.3. Về điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn.

9.4. Về chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn.

9.5. Về danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9.6. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh, công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn.

9.7. Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9.8. Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà và thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa.

9.9. Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9.10. Về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố ở các huyện, thành phố.

9.11. Về việc sử dụng nguồn tiết kiệm thêm 3% số chi thường xuyên.

9.12. Quyết định sử dụng số Trung ương thưởng vượt thu ngân sách năm 2018 được hưởng để chi đầu tư (nếu có quyết định của các cơ quan Trung ương).

9.13. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2 (nếu có thông báo vốn của các cơ quan Trung ương).

10. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết:

10.1. Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

10.2. Về miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

11. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về những nội dung UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình nêu trên.

12. Bế mạc.        
        

Thường trực HĐND tỉnh thông báo./.  
 

.