Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

03:10, 16/10/2018
.
Dự lễ có Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ Hoàng Văn Trà; ông Nu Chăn Chăn Tha Phông, Ủy ban Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng, Chánh Thanh tra tỉnh Chăm pa sắc (Lào); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra TƯ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Võ Thái Nguyên, lãnh đạo các huyện, thành ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy qua các thời kỳ.
 
Cách đây 70 năm, tại Chiến khu Việt Bắc, thay mặt Ban Thường vụ TƯ (khóa I), đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng đã ký Quyết nghị số 29-QN/TW ngày 16.10.1948 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng, nay là UBKT TƯ. Từ đó đến nay, ngày 16.10 hằng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng. 
 
Suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, UBKT TƯ và UBKT các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. 
 
Ở tỉnh Quảng Ngãi, kể từ khi Tỉnh ủy Quảng Ngãi bầu ra Ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo Chỉ thị của Khu ủy khu 5 (tháng 3.1970), qua 48 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ kiểm tra và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển, có hệ thống tổ chức bộ máy từ tỉnh tới cơ sở.
 
Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong tỉnh thường xuyên tự học tập, trao dồi nghiệp vụ để nâng cao trình độ năng lực, nắm vững kiến thức, phương pháp kiểm tra, giám sát, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới.
 
 
Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ Hoàng Văn Trà trao cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc cho UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ Hoàng Văn Trà trao cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc cho UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
 
 
Cũng như cán bộ kiểm tra cả nước, cán bộ kiểm tra trong Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp mình triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. 
 
Qua đó, đã góp phần quan trọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, xây dựng chỉnh đốn Đảng; đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. 
 
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian đến, UBKT Tỉnh uỷ và UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm tra, giám sát, góp phần hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng. 
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà ngành Kiểm tra Đảng tỉnh đã được trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị, các ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng của cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, để thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo xây dựng, phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn mới, để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 
 
Các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, giám sát. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang cũng đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp trong tỉnh phải triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của cấp ủy giao; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm và vào những vấn đề mà Đảng đang cần, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị. 
 
Nhân dịp này, UBKT TƯ tặng cờ thi đua đơn vị tiêu biểu xuất sắc cho UBKT Tỉnh ủy; tặng bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 70 ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 70 ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.
 
 
N.ĐỨC
 

.