Bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII

03:03, 29/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, trưa 29.3, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc. 

TIN LIÊN QUAN

Tại kỳ họp này, tất cả các vị đại biểu đã thống nhất, đồng thuận cao và đi đến biểu quyết thông qua 25 nghị quyết, làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở ngành liên quan tổ chức thực hiện. Trên cơ sở nghị quyết vừa được thông qua, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả đối với các nghị quyết này. 
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng: Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của năm 2017, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, đó là triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy như: Nghị quyết số 03 về xã hội và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; Nghị quyết số 04 về phát triển dịch vụ, du lịch Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.
 
Chủ trì kỳ họp
Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp
 
Tiếp tục thể chế hóa các kết luận: Kết luận số 17 của Hội nghị Tỉnh ủy lần 3, khóa XIX về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020; Kết luận số 18 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2020; Kết luận 30 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Kết luận 31 về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở 06 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2016-2020.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng trả lời, thời gian giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. HĐND tỉnh sẽ tăng cường hoạt động giám sát, nhất là việc giám sát tại kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp. Đây sẽ là hoạt động thiết thực để tăng cường trách nhiệm của UBND tỉnh, các sở, ngành trong việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong hoạt động điều hành phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết ý kiến, kiến nghị, những vấn đề của cử tri và nhân dân quan tâm. 
 
Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh giữa 2 kỳ họp, dự kiến vào cuối tháng 4 đầu tháng 5.2017. HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm đặt các câu hỏi, các vấn đề, các ý kiến để chất vấn và tham gia chất vấn. Đây cũng là hoạt động nhằm đưa hoạt động của HĐND ngày càng thiết thực hơn nữa, gần dân, sát với mong muốn, nguyện vọng của người dân.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, trong tháng 5.2017 các đại biểu sẽ có hoạt động tiếp xúc cử tri, vì vậy đề nghị các đại biểu báo cáo kết quả giữa kỳ họp cho cử tri đồng thời đề nghị UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho đại biểu đi tiếp xúc cử tri nhất là việc trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã đặt ra trong những thời gian trước để cử tri thực sự có câu trả lời thỏa đáng, rõ giải pháp, thời gian thực hiện.
 
M.Toàn
 

.