Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII (bất thường)

08:03, 28/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 28.3, HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2020) đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5 (bất thường), để xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.
 
Đến dự có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Thích- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phạm Thị Thu Trang – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội đoàn thể tỉnh và 51/55 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII.
 
Phát biểu khai mạc, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Trong năm 2016, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết, kết luận, chủ trương để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa để triển khai thực hiện.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Theo kế hoạch công tác của HĐND tỉnh năm 2017 và trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII xem xét thông qua 26 Nghị quyết, gồm những nội dung chủ yếu như:
 
Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy tiếp tục triển khai đẩy mạnh theo hướng phát triển nông nghiệp toàn diện, đẩy nhanh đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đó cần tiếp tục hoàn thành, điều chỉnh, bổ sung nhiều biện pháp. 
 
Vì vậy kỳ họp sẽ thông qua 4 Nghị quyết và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016-2020, điều chỉnh bổ sung một số điều mà các nghị quyết của HĐND đã ban hành cho phù hợp với giai đoạn hiện nay như: Đề án về kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới, Đề án phát triển giao thông nông thôn và Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 
Quy định về Cơ chế hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với các hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi và Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Đây là những Nghị quyết góp phần quyết định việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy trong nhiệm vụ xây dựng, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của các huyện miền núi và cả tỉnh.
 
Đại biểu tham dự kỳ họp
Đại biểu tham dự kỳ họp
 
Xem xét 18 nội dung để cụ thể hóa ban hành Nghị quyết quy định về phí và lệ phí. Phí, lệ phí là công cụ quan trọng của Nhà nước trong việc duy trì và bảo đảm các hoạt động dịch vụ công. Mặc dù số thu từ phí, lệ phí không lớn nhưng chính sách phí, lệ phí gắn liền với các thủ tục hành chính và có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích của cử tri và nhân dân. 
 
Kỳ họp này cũng thông qua các nghị quyết quan trọng và cần thiết để thực hiện như: Chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh muối sạch tại vùng muối Sa Huỳnh; Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng cho rằng, đây là những nội dung quan trọng tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, chính sách, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020. Vì vậy, đòi hỏi tập trung trí tuệ của các vị đại biểu để các nội dung trình tại kỳ họp sau khi được thông qua phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các vị đại biểu HĐND, các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung của kỳ họp, góp phần cho kỳ họp thành công. 
 
Kỳ họp sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày (28-29.3). Những nội dung chi tiết của kỳ họp sẽ được Báo Quảng Ngãi điện tử phản ánh trong các bản tin sau
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.