Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

03:05, 19/05/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 19.5, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh (TP. Quảng Ngãi), Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

TIN LIÊN QUAN

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đồng chí tỉnh uỷ viên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các cá nhân, tập thể điển hình...
 
Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh nghiêm túc thực hiện và có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Đa số cán bộ, đảng viên thể hiện rõ hơn ý thức tự giác, giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân; nhiều địa phương, cơ quan đơn vị lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên của mình. 
 
Trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhiều đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã có cách làm mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đơn vị mình; không rập khuôn, máy móc, trông chờ hướng dẫn của cấp trên; đã coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở cơ sở; kịp thời chỉ đạo, giải quyết những lúng túng, vướng mắc trong tổ chức thực hiện ở cơ sở. 
 
Đặc biệt chú trọng việc gắn triển khai thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tập trung triển khai hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những bức xúc, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
 
Phó Bí thư Thường  trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng trao thư khen cho các tập thể và cá nhân
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng trao thư khen cho các tập thể và cá nhân.
 
Nhiều phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, đơn vị, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
Việc phát hiện và nhân rộng mô hình, điển hình cơ sở đã và đang trở thành phong trào; đặc biệt, việc Bí thư cấp ủy, người đứng đầu sở, ban, ngành tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân qua kênh phát thanh truyền hình đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân.
 
Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đã có 404 tập thể và 677 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, được bình chọn từ cơ sở và được biểu dương, khen thưởng ở cấp huyện và tương đương; 50 tập thể và 118 cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở cấp tỉnh; có 3 tập thể và 5 cá nhân có hình ảnh, việc làm cụ thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được Tỉnh ủy đề nghị Bảo tàng Hồ Chí Minh chọn để trưng bày tại triển lãm cấp Trung ương năm 2014 và 2015. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị 03 ở một số cấp ủy đảng chưa thật sự chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện ở một số nơi chưa được thường xuyên. Việc gắn các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở một số cấp ủy còn lúng túng; nhất là việc cụ thể hóa các bước làm theo tấm gương của Bác ở một số cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức.
 
Những tập thể, cá nhân được biểu dương tại hội nghị
Những tập thể, cá nhân được biểu dương tại hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp, các ngành qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và quá trình phấn đấu, rèn luyện của các tập thể, cá nhân trong thực hiện “Làm theo Bác” ở các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03.
 
Để việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể, bộ phận giúp việc cấp ủy trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo, quán triệt sâu sắc hơn tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn từ nhận thức sang hành động "làm theo" Bác. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng nhấn mạnh: Trọng tâm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 là "Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Đây là những nội dung cụ thể nhưng rất rộng lớn, là việc làm cấp thiết trước mắt để tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt là tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cấp tỉnh. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để nhân rộng ngay trong cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác tự kiểm tra, giám sát ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
 
Các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩmđạt giải sáng tác, quảng bá về chủ đề
 
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng đã gửi thư khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có những việc làm thiết thực trong việc làm theo Bác; Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng cho 50 tập thể và 118 cá nhân là những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong 4 năm qua (2011-2015)
 
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng trao Giấy chứng nhận cho 16 tác phẩm của 22 tác giả, nhóm tác giả đạt giải sáng tác, quảng bá về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, Báo Quảng Ngãi có 1 tác phẩm được trao giải A và 2 tác phẩm được trao giải B. 
 
N.Đức
 

.