Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi

08:05, 19/05/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 19.5, Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ do bà H’Ngăm Niê Kdăm- Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chỉ thị 01) về một số công tác đối với đạo Tin lành.
 
Thực hiện Chỉ thị 01, hằng năm, UBND tỉnh đều bố trí kinh phí và giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ Tin lành, các cơ quan liên quan và địa phương tổ chức hội nghị triển khai, mở các lớp tập huấn quan triệt các quan điểm, đường lối, chính sách phát luật của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo nói chung và đạo Tin lành nói riêng cho cán bộ các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, đã làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về đạo Tin lành và chủ trương công tác đối với đạo Tin lành.

 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
Cùng với việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương thường xuyên vận động chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Tin lành tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nông thôn mới…, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã kiến nghị một số nội dung để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01 trong thời gian tới: Cần chú trọng công tác bố trí biên chế cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo vì hiện nay lực lượng này còn quá mỏng; Ban tôn giáo Chính phủ cần có văn bản hướng dẫn quản lý, giải quyết những vấn đề phát sinh sau khi cấp đăng ký sinh hoạt điểm nhóm…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, bà H’Ngăm Niê Kdăm- Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên yêu cầu tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và chủ trương, chính sách đối với đạo Tin lành trong chức sắc, tín đồ Tin lành và các tầng lớp nhân dân để hiểu đúng về chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với sinh hoạt, hoạt động của chức sắc, tín đồ các điểm nhóm thuộc các tổ chức, hệ phái Tin lành theo chủ trương chung…
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.