Thường trực Tỉnh ủy làm việc với huyện Nghĩa Hành về xây dựng NTM

03:08, 28/08/2013
.

(BaoQuangngai.vn)- Sáng 28.8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Toản đã có buổi làm việc với huyện Nghĩa Hành về tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện.

TIN LIÊN QUAN


Nghĩa Hành được tỉnh chọn là huyện điểm XDNTM giai đoạn 2011 - 2015. Đến nay, 11/11 xã đã hoàn thành Đề án XDNTM, Đồ án Quy hoạch chung. Hiện đang triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết tại 9 xã.

Đến 30.7.2013, nguồn vốn thực hiện chương trình của huyện hơn 110,2 tỷ đồng. XDNTM ở Nghĩa Hành không chỉ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng mà tập trung phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân như: xây dựng cánh đồng mẫu; chăn nuôi gà ta, nuôi bò, máy băm, xử lý rác thải.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Toản phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Toản phát biểu tại buổi làm việc.

 

Qua 2 năm thực hiện phương án phát triển sản xuất, một số xã mua máy băm tăng tỷ lệ cơ giới hóa, góp phần giảm chi phí làm đất 1 ha là 400.000 đồng. Các xã đã tập trung xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực và mang tính phát triển ổn định.

Phòng NN&PTNT huyện đã hướng dẫn và giúp xã thẩm định phương án hỗ trợ phát triển sản xuất đối với nguồn vốn được phân bổ. Nhờ vậy, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đã đem lại hiệu quả tích cực, tăng thu nhập cho nông dân, kích thích phát triển sản xuất, được người dân đồng tình ủng hộ.

Tính đến thời điểm này, Nghĩa Hành có 1 xã đạt 11 tiêu chí; 2 xã đạt 10 tiêu chí; 3 xã đạt 9 tiêu chí; 4 xã 7 tiêu chí và 1 xã đạt 6 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm 2013, 4/11 xã phấn đấu đạt 13 tiêu chí, 3 xã đạt 12 tiêu chí và 1 xã đạt 11 tiêu chí.

Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Nghĩa Hành kiến nghị tỉnh cần quan tâm hỗ trợ nguồn vốn hàng năm kịp thời, chú trọng lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia theo tỷ lệ 23% trong tổng cơ cấu vốn ngân sách nhà nước và 17% đầu tư trực tiếp theo tinh thần Nghị quyết số 800 của Thủ tướng Chính phủ, để vừa tập trung phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Ưu tiên cho xây dựng cánh đồng mẫu lớn, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, kiên cố hóa kênh mương.

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi cho các huyện để tập trung đầu tư cho 33 xã điểm XDNTM, trong đó, đường xã theo tỷ lệ 70%-30%; đường thôn, xóm theo tỷ lệ 60%-40%; ngõ xóm, nội đồng 60%-40%; kênh mương nội đồng 80%-20%.

Có chính sách ưu tiên khuyến khích thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, xúc tiến đầu tư công nghiệp chế biến, nhằm đảm bảo đầu ra cho nông sản thực phẩm, góp phần phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Mở rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã có kết quả giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất…

 

Qua 2 năm triển khai XDTNM,  nhiều tuyến đường liên thôn, xóm ở huyện đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.
Qua 2 năm triển khai XDTNM, nhiều tuyến đường liên thôn, xóm ở huyện đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Toản nhấn mạnh: Mục tiêu xây dựng Nghĩa Hành là huyện đạt tiêu chí NTM đầu tiên của tỉnh là nhất quán, không thay đổi, vì thế yêu cầu huyện tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình; có những biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến độ XDNTM trên địa bàn huyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần tập trung rà soát, đánh giá lại từng tiêu chí cụ thể ở từng địa phương. Trong điều kiện nguồn kinh phí hạn hẹp cần đầu tư tập trung cho các xã đã đạt số lượng tiêu chí cao để sớm về đích như dự kiến, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các xã còn lại.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện Chương trình, đặc biệt là tranh thủ huy động mọi nguồn lực ngoài ngân sách; đồng thời tăng cường lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn để tạo nguồn lực thực hiện Chương trình. Bên cạnh đó, cần chú trọng quy hoạch phát triển sản xuất, chuyến dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.Tin, ảnh: Ái Kiều


.