Thành lập ban chỉ đạo phát triển Khu Kinh tế Dung Quất

10:07, 13/07/2009
.
(QNg) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phát triển Khu Kinh tế Dung Quất. Theo đó, Ban chỉ đạo này có 21 thành viên, do đồng chí Phạm Đình Khối-Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban và các Phó Bí thư làm phó trưởng ban.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Quy chế hoạt động, thành lập tổ giúp việc, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát triển Khu Kinh tế Dung Quất theo chủ trương của Chính phủ  và Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 29/8/2006 của Tỉnh ủy (khóa XVII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tốc độ phát triển Khu Kinh tế Dung Quất giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020.

Khu Kinh tế Dung Quất rộng 10.300 ha, hiện thu hút 156 dự án (44 dự án đã đi vào hoạt động), với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD. Hiện nay, tỉnh đang quy hoạch mở rộng khu kinh tế Dng Quất lên 46.000 ha, thu hút các dự án đầu tư, hình thành tổ hợp công nghiệp nặng gắn với cảng biển nước sâu Dung Quất II.
Thanh Như

.