Lắng nghe và kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân

06:12, 12/12/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2022, công tác tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Ba Tơ và các xã, thị trấn với nhân dân trên địa bàn đã đi vào nền nếp, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
 
Trong năm, đối với cấp huyện đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với nhân dân tại các xã Ba Vì, Ba Nam, Ba Dinh và thị trấn Ba Tơ. Qua các buổi tiếp xúc đã có trên 264 người đại diện các hộ dân tham dự. Các hội nghị đã tiếp nhận 30 ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tập trung vào các vấn đề như: Cơ chế đầu tư, thực hiện chế độ chính sách; đầu tư các cơ sở hạ tầng giao thông, điện; công tác chăm sóc quản lý bảo vệ rừng, đơn thư khiếu nại tranh chấp đất đai...
 
Ông Phạm Văn Cú nêu kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy Ba Tơ với người dân xã Ba Dinh.
Ông Phạm Văn Cú nêu kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy Ba Tơ với người dân xã Ba Dinh.
Sau hội nghị, Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Đến nay, đã giải quyết trên 94% các ý kiến, kiến nghị. Ngoài ra, Ban Dân vận Huyện ủy còn phối hợp với UBND huyện ban hành 2 kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn tại 2 thôn Mang Kra, xã Ba Xa về công tác quản lý đất đai và thôn Cây Muối, xã Ba Trang về việc thực hiện hợp đồng trồng rừng ăn chia sản phẩm giữa một số hộ dân với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ.
 
Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ tổ chức 2 đợt đi thăm và nắm tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân tại thôn Nước Đang, xã Ba Trang và thôn Làng Vờ, xã Ba Nam; đồng thời tặng 196 suất quà, trị giá 98 triệu đồng và trao 2 nhà đại đoàn kết cho người dân các thôn. Đây được xem là kênh tiếp xúc quan trọng, nhằm kịp thời giải quyết các nhu cầu chính đáng cho người dân.

Đối với cấp xã đã có 19/19 xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư đảng ủy với nhân dân, với 40 đợt tại 38 thôn và tổ dân phố; có 298 ý kiến và có 3.075 người tham dự. Qua đó, Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn đã kịp thời lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Đến nay đã giải quyết được 279/298 ý kiến, kiến nghị, đạt 93,6%.

 
Có thể thấy, các vấn đề nhân dân nêu trong hội nghị đối thoại được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trả lời, giải trình rõ ràng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tại hội nghị đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ghi nhận và tiếp thu, đồng thời kết luận và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể về nội dung, thời gian thực hiện cho cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm giải quyết. Ngoài ra, những vấn đề mà nhân dân phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương đều được tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Các công việc xử lý sau hội nghị đối thoại được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện theo quy định.
 
Hội nghị đối thoại được thực hiện trên tinh thần dân chủ, cởi mở, người dân được bày tỏ tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, góp ý với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm. Qua việc đối thoại đã tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ trước nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Bài, ảnh: PHƯƠNG ĐỒNG
 

.