Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Phát huy vai trò giám sát

10:05, 06/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính (CCHC). Qua giám sát, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời chấn chỉnh những bất cập, sai sót trong CCHC.
 
[links()]
 
Thời gian qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thường xuyên giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật. Trong đó, tập trung vào việc giám sát thực hiện các nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của HĐND tỉnh... Đồng thời, Ban Pháp chế thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan về các vấn đề chất vấn; những kiến nghị của cử tri được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh.
 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính tại TX.Đức Phổ.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính tại TX.Đức Phổ.
Bên cạnh đó, hằng năm Ban Pháp chế còn xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn giám sát theo chuyên đề từ 2 - 3 vấn đề lớn.
 
Trong năm 2021, Ban Pháp chế tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 867 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, nắm bắt nhiều vấn đề còn bất cập, khó khăn ở các địa phương. Đối với những vấn đề hạn chế thuộc chức năng của địa phương, thì đoàn giám sát yêu cầu chấn chỉnh và báo cáo kết quả sau giám sát. Còn với những vấn đề bấp cập thuộc cơ chế, quy định của cấp trên sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh đề xuất, kiến nghị lên trung ương hướng dẫn, giải quyết.  
 
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, đối với chương trình giám sát theo chuyên đề hằng năm, Ban Pháp chế dựa trên các văn bản báo cáo của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành và qua kênh tiếp xúc cử tri. Từ đó, xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh và xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn giám sát. Tất cả các nội dung giám sát của Ban Pháp chế đều liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
"Qua công tác giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh theo dõi, phát hiện kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt hơn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh...", ông Thắng nói.
 
Năm 2022, Ban Pháp chế chủ trì, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức triển khai giám sát tình hình, kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021. Ngoài ra, Ban Pháp chế sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với đào tạo, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021; khảo sát chuyên đề quản lý môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn TP.Quảng Ngãi.
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 

.