Infographic: Các mốc thời gian năm học mới 2021 - 2022 tại Quảng Ngãi

09:09, 01/09/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Quảng Ngãi, ngày 13/9/2021 học sinh toàn tỉnh sẽ chính thức bước vào chương trình học tập của năm học mới.