Infographic: Danh sách 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

09:04, 09/04/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Danh sách 28 thành viên Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.