Infographic: Biện pháp chống dịch đặc thù trên địa bàn TP.Quảng Ngãi từ ngày 7/8/2021

09:08, 07/08/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 7/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND, thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
 
Cụ thể, thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi tương ứng với mức “Nguy cơ cao” và thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (trừ các khu vực có ca F0 đã được phong tỏa) kể từ 12 giờ 00 phút ngày 07/8/2021 cho đến khi có thông báo mới: