Đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ

14:31, 26/06/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số năm 2024, viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động.
 
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Phạm Thị Kim Liên cho biết, lãnh đạo viện KSND hai cấp trong tỉnh đã quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động về thực hiện nghiêm túc công tác CCHC. Theo đó, công tác CCHC được gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành. Viện KSND hai cấp đã đề ra các giải pháp thực hiện đồng bộ công tác CCHC như: Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong cơ quan, đơn vị.
 
Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công việc.    Ảnh: PV
Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công việc. Ảnh: PV

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến liên hệ công tác, mỗi đơn vị đều có hòm thư góp ý và hòm thư tố giác về tội phạm để công dân liên hệ nhanh chóng, kịp thời. Lịch tiếp công dân của viện trưởng viện KSND hai cấp được niêm yết công khai hằng tháng tại trụ sở cơ quan của từng đơn vị... Nhờ đó, các hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân đều được thực hiện theo đúng trình tự, thời hạn luật định, không có trường hợp kéo dài thời gian giải quyết. Hằng tuần, các đơn vị gửi tiến trình, kết quả xử lý đơn về Viện KSND tỉnh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử ngành KSND tỉnh để công dân có thể truy cập và theo dõi nhanh chóng, chính xác kết quả xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của mình. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động ngành kiểm sát trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, viện KSND hai cấp trong tỉnh cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ tại đơn vị. Hiện viện KSND hai cấp trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả 15 hệ thống phần mềm do Viện KSND Tối cao, Viện KSND tỉnh và UBND tỉnh triển khai. Trong đó, tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống mạng nội bộ Lotus Notes để xử lý, gửi nhận văn bản, không sử dụng văn bản giấy. Sử dụng có hiệu quả phần mềm “Mã số hóa hồ sơ” để tham gia xét xử tại phiên tòa, trình chiếu chứng cứ và lưu trữ, quản lý hồ sơ trên môi trường số.

Đặc biệt là, ngay từ đầu năm 2024, viện KSND hai cấp trong tỉnh thực hiện đồng bộ việc báo cáo án bằng sơ đồ tư duy ở tất cả các khâu hình sự, dân sự, hành chính; triển khai đồng bộ chữ ký số. Hầu hết các hội nghị đều triển khai qua ứng dụng hội nghị trực tuyến Vmeet, góp phần tiết kiệm kinh phí, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu suất công việc. Viện KSND tỉnh cũng tăng cường xây dựng và bổ sung tư liệu cho “Thư viện sách điện tử” ở tất cả các khâu công tác và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử ngành KSND tỉnh để phục vụ cho việc tra cứu thông tin, tài liệu. Xây dựng chuyên mục về “Chuyển đổi số” trên trang Cổng thông tin điện tử ngành KSND tỉnh, nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đơn vị. Các hoạt động của ngành được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử ngành KSND tỉnh, đảm bảo việc truy cập, thao tác sử dụng đơn giản, hiệu quả, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và người dân tiếp cận thông tin pháp luật...

BÁ SƠN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 14:31, 26/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.