Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII

15:31, 29/03/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 29/3, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII (Nhiệm kỳ 2023 - 2028).
 
Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Trần Thanh Tuấn giới thiệu tổng quan về diễn biến, kết quả Đại hội và những nội dung cơ bản, trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn trong cả nước đã chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động (NLĐ) và hoạt động công đoàn.
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.


Các mô hình chăm lo đoàn viên ngày càng thiết thực, hiệu quả và lan tỏa mạnh mẽ. Quy mô tổ chức được mở rộng, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo được đoàn viên, NLĐ, cấp ủy, chính quyền, chủ doanh nghiệp ghi nhận. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng và hiệu quả.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Trần Thanh Tuấn quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết.
Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Trần Thanh Tuấn quán triệt các nội dung cơ bản của nghị quyết.


Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 là, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Tập trung xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ đột phá: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.


Tin, ảnh: PV

TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 15:31, 29/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.