Lặng lẽ 

18:13, 21/06/2024
.

Lặng lẽ hạt nảy mầm
Lặng lẽ cây con mọc
Lặng lẽ chồi lộc phát
Lặng lẽ nhánh cành vươn
Lặng lẽ hoa tỏa hương
Lặng lẽ cây bày quả
Lặng lẽ đan cành lá
Lặng lẽ râm bóng vườn...

Về bói quả yêu thương
Rộn ràng con chim hót!
           NGUYỄN NGỌC HƯNG

Xuất bản lúc: 18:13, 21/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.