Thương lắm - nhớ nhiều

07:48, 24/02/2024
.

Em yêu anh,
Như con chim vơ-ling yêu rừng.
Em thương anh,
Như con cá ra-tang thương nước.
Em nhớ anh,
Cứ nhấp nha nhấp nhổm,
Như con kiến cắn tim,
Như lửa đốt trong bụng,
Muốn thấy ngay cái miệng,
Muốn cầm ngay cái tay,
Muốn đi bên anh như đôi chim cùng bay.

Ơ! Em nhớ đầy cả ngày
Em thương sáng cả đêm
Nhiều như cái sao cái lá
Cao như cái núi cái đèo
Em đếm từng tiếng tim đập
- Con tim đập nặng nề
Em đếm từng cái nháy mắt
Mắt nháy nhiều như sao

Ơ! Thương lắm, nhớ nhiều
Nhớ thương đầy cả đêm
Nhớ thương sáng cả ngày
Như con chim vơ-ling
Như con cá ra-tang...

                       NGA RI VÊ
 

Xuất bản lúc: 07:48, 24/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.