Khúc tình thu

14:39, 05/10/2023
.

Nắng thu rơi vàng trên mắt lá
Đồng xa chiều muộn đã mờ sương
Bất chợt cơn mưa rơi lã chã
Bóng ai còn in cuối dấu đường

Nghe trong hương cốm làng quê cũ
Bọn trẻ ngày nao giờ nơi đâu?
Có về nhìn nước lên mùa lũ
Tiếng vọng làng quê mắt canh thâu

Đọng những chiều thu trời cao vợi
Mây trắng còn vương tình nhẹ bay
Con đường kỷ niệm ai mong đợi
Ngõ nhỏ yêu thương ở chốn này!

Vàng hoa bên dậu xanh lá biếc
Giờ nắng bên sông cánh chuồn xưa
Biết người ở lại trong cách biệt
Có cả mưa chiều nhỏ lưa thưa!
                           BÙI VĂN TẠO

MH: võ văn
MH: VÕ VĂN

 

Xuất bản lúc: 14:39, 05/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.