Giấc mơ trưa

08:06, 24/09/2023
.

Về quê bằng giấc mơ trưa
Thấy ngôi nhà vắng, rào thưa cuối làng
Thấy rất nhiều kỷ niệm vàng
Đang hong giữa những mơ màng buồn vui

Mơ trưa nghe rộn rã cười
Vai trần cha đổi cuộc đời vì con
Mơ trưa bà giọng nỉ non
Lưng tôm mẹ cõng đời con đi về

Đang không bỗng được về quê
Chứa chan sung sướng, đam mê ngọt ngào
Đưa chân khỏa nước cầu ao
Uống cho đã khát nước rào sông Ba

Trưa tàn tiếc giấc mơ xa
Thoảng trong chốc lát mơ xa mất rồi
Tiếc nên tẩn ngẩn đứng ngồi
Gói tròn hết thảy một hồi... mơ trưa!

                               NGUYỄN BÁ THUYẾT

MH: VÕ VĂN
MH: VÕ VĂN

 

Xuất bản lúc: 08:06, 24/09/2023

Ý kiến bạn đọc


.