Xuân mang niềm tin mới

09:18, 11/02/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường; đổi mới tư duy, tầm nhìn, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, đó là yêu cầu được huyện Trà Bồng đặt ra trong năm 2024, nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.  

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện Trà Bồng tiếp tục có bước phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt hơn 2.441 tỷ đồng, tăng 2% so với kế hoạch và tăng 13,1% so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 64,7 tỷ đồng, tăng 8,34% so với dự toán năm. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm thực hiện. 

Hạ tầng đô thị thị trấn Trà Xuân ngày càng hoàn thiện.
Hạ tầng đô thị thị trấn Trà Xuân ngày càng hoàn thiện.

Huyện đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, nhất là chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, huyện có 2 xã Trà Bình và Trà Phú đạt chuẩn NTM; số tiêu chí NTM bình quân ước đạt 12,6 tiêu chí/xã; đang hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền công nhận 2 xã Trà Giang và Trà Tân đạt chuẩn NTM. Các hoạt động văn hóa, TD-TT, y tế, giáo dục được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Chính sách cho vay tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh triển khai hiệu quả,  tạo điều kiện cho người dân có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu. Tính đến cuối năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách cho các đối tượng vay đạt trên 443 tỷ đồng, với trên 9.000 hộ còn dư nợ, tăng trên 50 tỷ đồng so với năm 2022. Huyện tổ chức đưa 45 lao động đi làm việc ở nước ngoài; đào tạo nghề cho khoảng 759 lao động và tạo việc làm mới cho gần 1.350 lao động... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,31%, tương ứng với giảm 1.049 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 37,09% xuống còn 29,77%, đạt 134% chỉ tiêu giao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của huyện phát triển. 

NĂM TĂNG TỐC

Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Trần Hoàng Vĩnh cho biết, năm 2024 là năm tăng tốc, có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Do đó, việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 sẽ tạo tiền đề quan trọng, tạo khí thế để hoàn thành mục tiêu cho cả nhiệm kỳ, phấn đấu trở thành huyện khá trong tỉnh. 

Đồng bào Cor biểu diễn đấu chiêng.
Đồng bào Cor biểu diễn đấu chiêng.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ là hết sức nặng nề. Chính vì vậy, huyện không tự mãn với những kết quả đã đạt được, mà tiếp tục nỗ lực, đặt quyết tâm cao nhất, quyết liệt trong hành động, nhất là phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường; đổi mới tư duy, tầm nhìn trên cơ sở các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, huyện thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, với mục tiêu là năm sau phải tốt hơn năm trước.

Một góc trung tâm thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng).
Một góc trung tâm thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng).

 Mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 đã được xác định, việc cần làm đối với huyện Trà Bồng là tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với các giải pháp đảm bảo tính khoa học, hiệu quả và hợp với lòng dân, hợp với thực tiễn của địa phương và xu thế phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt là phải có sự đổi mới nhằm tạo bước đột phá trên con đường phát triển. Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, huyện Trà Bồng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện 3 nghị quyết chuyên đề, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá trong giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững.    

Trong khí thế chào đón mùa xuân mới, khắp các miền quê ở huyện Trà Bồng ngập tràn cờ hoa. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong  huyện quyết tâm phát huy nội lực để biến khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp trở thành hiện thực.

Năm 2024, huyện Trà Bồng tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 2.649 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 51,7 tỷ đồng. Giảm trên 9,5% hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2022 - 2025 (tương ứng với giảm 1.359 hộ). Xây dựng kế hoạch đưa 2 xã Trà Sơn và Trà Thủy về đích NTM, nâng số tiêu chí NTM  bình quân đạt 14,6 tiêu chí/xã.

 

Bài, ảnh: SÔNG THƯƠNG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:18, 11/02/2024

Ý kiến bạn đọc


.