Trà Bồng chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

10:29, 09/10/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Huyện ủy Trà Bồng đã lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35).

Quang cảnh Lễ chào cờ đầu tháng tại Huyện ủy Trà Bồng.                                                                                                ẢNH: NHỊ PHƯƠNG
Quang cảnh Lễ chào cờ đầu tháng tại Huyện ủy Trà Bồng. ẢNH: NHỊ PHƯƠNG

Thời gian qua, Huyện ủy Trà Bồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 35. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 35 được triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ huyện.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng Lê Thị Hồng Hải cho biết, Ban Chỉ đạo 35 huyện chú trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể, thiết thực, xem đây là khâu then chốt để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Huyện đã cử nhiều cán bộ, đảng viên học các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời thông tin thời sự về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội...

Hoạt động tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, liên tục thông qua nhiều kênh, như hệ thống truyền thanh huyện, xã; Fanpage của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì phát hành Bản tin Trà Bồng (1 số/tháng). Đây là tài liệu dùng trong sinh hoạt chi bộ. Nội dung Bản tin theo chủ đề tuyên truyền hằng tháng, gồm  quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng từ trung ương đến địa phương; cập nhật thông tin sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoạt động của các đơn vị, địa phương, nhân dân trong huyện, gương người tốt, việc tốt... Bản tin đã góp phần lan tỏa thông tin, định hướng quan trọng trong cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở.  Từ tháng 5/2021 đến nay, Huyện ủy Trà Bồng duy trì tổ chức Lễ chào cờ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thứ 2 của tuần đầu tháng. Đảng ủy thị trấn Trà Xuân cũng tổ chức lễ chào cờ đầu tháng.

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tăng cường thực hiện. Qua đó, tích cực chia sẻ các tin, bài phản ánh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lan tỏa gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng mạng lưới Fanpage để tuyên truyền thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc... Từ năm 2018 đến nay, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã phối hợp với các đơn vị đăng tải trên 10 nghìn tin, bài, bình luận đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc; đăng trên 23 nghìn tin, bài tuyên truyền các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt trên mạng xã hội. Đồng thời, ngăn chặn, gỡ bỏ, theo dõi đối với các trang, nhóm, tài khoản, xử lý 13 vụ việc với 22 cá nhân liên quan đến tình hình an ninh mạng.

Bà Lê Thị Hồng Hải nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Huyện xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhằm huy động sức mạnh tổng lực, toàn diện của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự nghiệp đổi mới đất nước. 

NHỊ PHƯƠNG 

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 10:29, 09/10/2023

Ý kiến bạn đọc


.